goedekennis.nl >> Dossiers >> Toegankelijk leren >> Goede kennis over aangepast lezen en leren delen we graag!

Goede kennis over aangepast lezen en leren delen we graag!

Via deze website delen we veel ‘goede kennis’.  Praktische artikelen, tips en ervaringen over de toegankelijkheid van lesmaterialen voor leerlingen met een leesbeperking. Daarnaast staat onze klantenservice altijd klaar om in te gaan op vragen over onze producten en om klanten te begeleiden bij het werken met de aangepaste schoolboeken. Maar we delen goede kennis ook op vele andere manieren. Zo organiseren we bijvoorbeeld speciale middagen voor onderwijsprofessionals. We gaan het land in om op scholen en tijdens congressen presentaties te geven.

Kennislabs

Dit schooljaar zijn we begonnen met het aanbieden van een zogenaamd Kennislab, in ons eigen gebouw in Grave. Op 20 en 27 september kwamen onderwijsprofessionals vanuit alle windstreken naar Dedicon om in drie rondes meer kennis te krijgen over mogelijkheden voor aangepast lezen en leren.

Tijdens de eerste ronde ging het vooral over de doelgroep: voor welke leerlingen kun je bestellen en wat is het verschil tussen het indienen van een productieverzoek en ‘alleen’ gebruik kunnen maken van wat er al is? De tweede en derde ronde waren praktisch: de aanwezigen konden zelf werken met de gesproken boeken of de dyslexiebestanden. Ze konden ook tactiele tekeningen en vergrote lesboeken bekijken. In de parallelle workshop ging het over lesmateriaal dat door leraren zelf wordt gemaakt: lesbrieven, projecten, toetsen etc. De aanwezige AOB-ers en dyslexiecoördinatoren hoefden niet lang na te denken over de meest praktische tip van de middag: het gebruiken van een duidelijk lettertype en het aanpassen van de ruimte tussen twee letters. Een kleine moeite, maar een groot verschil voor de lezer.

Mieke Wijtvliet presenteert de mogelijkheden van aangepast lezen en leren aan deelnemers van het Kennislab  Anneke Wijtvliet informeert een deelnemer van het Kennislab over de verschillende mogelijkheden van aangepast lezen en leren.

Tijdens de Kennislab-bijeenkomsten lieten onderwijsprofessionals zich uitgebreid informeren over mogelijkheden voor aangepast lezen en leren.

Het land in

Over dezelfde onderwerpen hebben we ook presentaties op scholen en tijdens congressen verzorgd. Bij de Fiduciaschool in Groningen was er een studiedag over dyslexie waar Mieke een presentatie heeft verzorgd over de mogelijkheden van speciale hulpmiddelen, maar ook over de inzet van zogenaamde ‘open source’ tools. Dat was voor deze sbo-school erg nuttig, omdat hun leerlingen niet zo vaak een dyslexieverklaring hebben maar wel gebaat zijn bij auditieve ondersteuning.

Dat onderwerp kwam ook vaak ter sprake bij gesprekken bij onze stand tijdens Hét Congres op 30 november. Begeleiders en leraren vanuit het speciaal onderwijs hadden veel belangstelling voor de mogelijkheden voor leerlingen die vanwege een visuele beperking of een andere leesbeperking niet zomaar een schoolboek kunnen gebruiken. Op de vraag: Hoe dan? heeft Dedicon vaak een antwoord!

Anneke Wijtvliet en Mieke Urff tijdens Het Congres op 30 november 2018

 

 

10 december 2018Tags: kennis delen, kennislab,