goedekennis.nl >> Dossiers >> Toetsen en examens >> Toegankelijke toetsen voor leerlingen met dyslexie - deel #2

Toegankelijke toetsen voor leerlingen met dyslexie - deel #2

6 aandachtspunten voor toegankelijke toetsafname 

Eerder publiceerden we een artikel over toegankelijke toetsen voor leerlingen met dyslexie. Daarin bespraken we 9 aandachtspunten voor het ontwerpen van toegankelijke toetsen. Immers, een goede toets moet doen waarvoor deze bedoeld is: meten hoeveel kennis leerlingen hebben over een bepaald onderwerp van een bepaald vak. Het toetsen van leerlingen met dyslexie of een andere visuele beperking is dan nog vaak een uitdaging.

Toets toegankelijk? Dan ook aandacht voor de toetsafname

Maar let op: een toets kan zo toegankelijk mogelijk zijn, wanneer er bij de toetsafname zelf onvoldoende rekening wordt gehouden met de (lees)beperking van betreffende leerlingen, dan schiet het zijn doel alsnog voorbij. 
Waarop moet je letten bij de toetsafname? We hebben een zestal aandachtspunten voor je op een rij gezet:

  1. Leerlingen hebben een antwoordblad met voldoende schrijfruimte per vraag en onderdeel.
  2. Leerlingen met een leesbeperking krijgen extra tijd om te toets te maken of de toets duurt niet langer dan bijvoorbeeld 30 minuten en alle leerlingen krijgen de tijd die ze nodig hebben.
  3. Leerlingen met een zeer slecht handschrift mogen hun antwoorden typen in plaats van met de hand te schrijven.
  4. Wanneer spelling geen doel is van de toets, mogen leerlingen de spellingcontrole of een woordenboek gebruiken.
  5. Wanneer het gaat om een tekstbegriptoets of een toets met een bronnenblad, staan de vragen op een apart blad, zodat de het blad met de tekst en dat met de vragen naast elkaar kunnen liggen.
  6. Leerlingen met dyslexie krijgen de kans om mondeling getoetst te worden of ze mogen hun schriftelijke antwoorden mondeling toelichten.

Altijd toepassen

Deze aandachtspunten gelden altijd: tijdens de lessen, bij het maken van huiswerk en bij alle toetsen. De tijd dat er alleen tijdens centrale toetsweken rekening met leerlingen met een beperking werd gehouden, ligt hopelijk op alle scholen ver achter ons! Wanneer je bij het ontwerpen van de toets en de afname daarvan stilstaat bij de diverse behoeften van je leerlingen, kunnen zij echt goed laten zien wat ze weten en kunnen. En daarom neem jij die toetsen toch af, nietwaar?

Tip: toegankelijke toetsen ontwerpen

Bekijk ook deel #1 van deze reeks: 6 aandachtspunten voor het ontwerpen van toegankelijke toetsen.

 

Dit artikel is deels gebaseerd op een artikel uit het magazine van de International Dyslexia Association: Christensen, L. L., Shyyan, V., & Johnstone, C. (2014). Universal Design Considerations for Technology-Based, Large-Scale, Next Generation Assessments. IDA Magazine, Winter, 23–31.

28 maart 2019Tags: toetsen, dyslexie,