goedekennis.nl >> Dossiers >> Didactische aanpassingen

Didactische aanpassingen

    Schoolboeken bevatten veel uitleg en opdrachten die niet geschikt zijn voor blinde leerlingen. Sinds augustus 2014 past Dedicon schoolboeken voor het primair onderwijs didactisch aan. Het kan dus voorkomen dat de tekst in het brailleboek of Edu-tekstbestand van jouw leerling met een visuele beperking afwijkt van die in het gewone boek. In dit dossier tref je artikelen aan met voorbeelden hoe Dedicon de schoolboeken aanpast voor een aantal vakken: taal, spelling, rekenen en zaakvakken. Als je zelf lesmateriaal of toetsen maakt, kun je die voorbeelden ter inspiratie gebruiken. De voorbeelden kunnen ook gebruikt worden ter inspiratie voor het inclusief lesgeven.