Algemene symbolen

In de volgende tabel staat een opsomming van een aantal veel voorkomende algemene wiskundige symbolen. In de eerste kolom staan de wiskundige symbolen, in de tweede kolom de tekstvariant die door Dedicon voor braille wordt gehanteerd.

SymboolTekst
%%
%%
°gr
±+-
++
--
×*
÷/
<<
>>
<=
>=
=niet
=ong
~S
~P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 juni 2016Tags: braille, wiskunde,