goedekennis.nl >> Dossiers >> Wiskunde met de brailleleesregel >> Regels en voorbeelden: limieten

Regels en voorbeelden: limieten

Limieten worden genoteerd met de standaardtekst lim. De tekst onder lim staat tussen accolades. De expressie na de limiet komt zonder spatie achter de accolade 'sluiten'. Verder wordt de tekstnotatie voor pijlen gebruikt. Voorbeelden van pijlen zijn --> (pijl naar rechts), vanOnder--> (pijl naar boven) en vanBoven<-- (pijl naar beneden). Het oneindigheidsteken wordt genoteerd als inf. Tenslotte zijn ook de regels voor breuken en voor sub- en superscript belangrijk bij limieten.

 

Voorbeelden 

Voorbeeld 1

Limiet van n naar oneindig.

Wiskunde

Lineair

lim n u n

lim{n --> inf}u_n

 

Voorbeeld 2

Linker- of onderlimiet met een breuk.

Wiskunde

Lineair

lim x 0 1 x =

lim{x vanOnder--> 0}1/x = -inf

 

Voorbeeld 3

Rechter- of bovenlimiet met een breuk.

Wiskunde

Lineair

lim x 0 1 x =

lim{x vanBoven--> 0}1/x = inf

 

Voorbeeld 4

Limiet van een samengestelde breuk.

Wiskunde

Lineair

lim n 1 1,01 n = 0

lim{n --> inf}(1)/(1,01^n) = 0

 

Voorbeeld 5

Een breuk met limiet in de teller.

Wiskunde

Lineair

lim x 0 1 x

lim{x vanBoven--> 0}1 / x

De spatie na 1 beëindigt de teller van de breuk. De limiet staat dus in de teller. Als alternatief kan deze breuk met haken geschreven worden.
 

 

26 september 2016Tags: wiskunde, braille,