goedekennis.nl >> Dossiers >> Wiskunde met de brailleleesregel >> Regels en voorbeelden: sommatie en product

Regels en voorbeelden: sommatie en product

Een som en een product worden weergegeven met respectievelijk ~S voor Sigma en ~P voor Pi. Dit is in overeenstemming met de symbolen voor Griekse letters. Het bereik van de som of het product staat tussen accolades. Als er een bovengrens is, worden onder- en bovengrens van elkaar gescheiden door twee punten. De expressie van de som of het product komt zonder spatie na de accolade sluiten. In die expressies worden de regels voor subscript veel gebruikt.

 

Voorbeelden

Voorbeeld 1

De som van de termen u_k, voor k is nul tot en met k is n.

WiskundeLineair
k = 0 n u k ~S{k = 0..n}u_k

 

Voorbeeld 2

Uitgeschreven som van k is twee tot en met k is vier.

WiskundeLineair
k = 2 4 b k = b 2 + b 3 + b 4 ~S{k = 2..4}b_k = b_2 + b_3 + b_4

 

Voorbeeld 3

Sommatie met alleen een ondergrens.

WiskundeLineair
k u k ~S{k}u_k

 

Voorbeeld 4

Het product van factoren x_i, voor i is m tot en met i is n.

WiskundeLineair
i = m n x i Pi{i = m..n}x_i

 

27 september 2016Tags: wiskunde, braille,