goedekennis.nl >> Dossiers >> Wiskunde met de brailleleesregel >> Regels en voorbeelden: verzamelingen

Regels en voorbeelden: verzamelingen

karaktereigenschappen van een wiskundeleraar in een venn-diagram: smart, funny sexy

Verzamelingen

Voor verzamelingen worden accolades gebruikt. De elementen in een verzameling worden gescheiden door een komma en een spatie. De lege verzameling wordt weergegeven met {}. Symbolen uit de verzamelingenleer worden vervangen door afkortingen die de bewerkingen beschrijven. Lees ook het gerelateerde artikel over de symbolen voor verzamelingen.

Voorbeelden

Voorbeeld 1

Distributiviteit

Wiskunde

Lineair

A ( BC ) = ( AB ) ( AC )

A verenigd (B doorsnede C) = (A verenigd B) doorsnede (A verenigd C)

 

Voorbeeld 2

Eén van de regels van De Morgan

Wiskunde

Lineair

Ac Bc = ( AB ) c

A^c doorsnede B^c = (A verenigd B^c

 

Voorbeeld 3

Doorsnede

Wiskunde

Lineair

12 23 = 2

{1, 2} doorsnede {2, 3} = {2}

 

Voorbeeld 4

Vereniging

Wiskunde

Lineair

12 23 = 123

{1, 2} verenigd {2, 3} = {1, 2, 3}

 

Voorbeeld 5

Lege verzameling

Wiskunde

Lineair

123 4 =

{1, 2, 3} doorsnede {4} = {}

 

Voorbeeld 6

Deelverzameling

Wiskunde

Lineair

2 123

{2} deelverz {1, 2, 3}

 

Voorbeeld 7

Deelverzameling of gelijk aan

Wiskunde

Lineair

2 123

{2} deelverzOf= {1, 2, 3}

 

Voorbeeld 8

Geen deelverzameling

Wiskunde

Lineair

4 123

{4} geenDeelverz {1, 2, 3}

 

Voorbeeld 9

Een element van de gehele getallen

Wiskunde

Lineair

2

2 element Z

 

Voorbeeld 10

Geen element van de natuurlijke getallen

Wiskunde

Lineair

2

-2 geenElement N

 

28 juni 2016Tags: braille, wiskunde,