Symbolen voor pijlen

In de onderstaande tabel staan in de linkerkolom symbolen van pijlen. In de rechterkolom de tekstequivalenten voor braille.

SymboolTekst
<--
-->
vanOnder-->
vanBoven<--
=>
<=>

 

15 juni 2016Tags: braille, wiskunde,