goedekennis.nl >> Ervaringen >> Dyslexie op het JFC

Dyslexie op het JFC

Tekstalternatief video

Duur filmpje: 04:34 min. 

[AUDIODESCRIPTIE: Op een blauw vlak verschijnt in witte letters Goede kennis. Een lamptouwtje wordt aangetrokken en het beeldmerk in de vorm van een lampje verschijnt in beeld. Gedeeld door Dedicon komt onder Goede kennis te staan. Versneld loop je als kijker door de gangen van de school. Marjan Dicou zit op een stoel met achter haar een stenen wand. Na het interview verschijnt www.goedekennis.nl op een blauw vlak. In de hoek van het beeldscherm staat het logo.]

MARJAN: Mijn naam is Marjan Dicou. Ik werk hier op het Johannes Fontanus College in Barneveld. Ik ben docent Nederlands in de onderbouw. Daarnaast is mijn taak het begeleiden van dyslectische leerlingen.

INTERVIEWER: Wat gebeurt er als er een lichting brugklassen komt en wat gebeurt er dan met de dyslexieleerlingen?

MARJAN: Nou alle leerlingen die nog geen verklaring hebben, of die geen verklaring hebben, laat ik het zo zeggen. Die worden eigenlijk bij ons allemaal nog weer door een molen gehaald. Ze worden gescreend op dyslexie. Alle brugklasleerlingen. Heb je al een verklaring vanuit de basisschool, is dat natuurlijk niet nodig. En dan blijft er een groep hangen door de zeef; ik stel het me altijd maar voor als een zeef, je zakt door een zeef. Gaat het goed, dan zak je lekker weg. Maar er blijven er ook altijd een paar hangen, ongeveer 50, waarvan we zeggen, ‘nou is daar niet iets aan de hand?’ Want lezen viel op of spelling viel op. En dan gaan we daar dus nog mee door.

Als je in een begeleidingstraject komt dan wordt er tien weken lang intensief geoefend met spelling en met lezen. En daarna bekijkt de orthopedagoog of je in aanmerking komt voor een afsluitend onderzoek.

INTERVIEWER: En als je dan zo’n dyslexieverklaring hebt, wat kun je daar dan mee op school?

MARJAN: Je kunt er eigenlijk van alles mee. Maar het is wel de bedoeling dat jij zelf daarmee in actie komt. Dat vinden wij heel erg belangrijk. De ene dyslect is natuurlijk de andere niet. De een gaat fluitend de middelbare school door zonder extra hulp of wat dan ook. En een ander heeft heel veel baat bij bijvoorbeeld software.

INTERVIEWER: En wat voor hulpmiddelen raden jullie aan?

MARJAN: Nou we hebben sowieso voor alle dyslectische leerlingen extra tijd. Als een kind bij ons komt vanwege het feit dat hij echt tegen zijn dyslexie aanloopt, dan beginnen we eigenlijk altijd met vragen nou ‘hoe pak je het aan’, ‘hoe doe je het’ en ‘waar kunnen we je mee helpen’. En dat blijkt dat heel vaak gesproken boeken te zijn die bij Dedicon worden uitgegeven. Kinderen gaan dan samen met hun ouders en hun dyslexieverklaring op zoek naar boeken, schoolboeken, die zij nodig hebben in dat jaar. En daar leveren we de boekenlijst voor aan en dat blijkt voor veel kinderen heel prettig te zijn. Mocht het zo zijn dat ze ook hun toetsen willen maken met voorgelezen teksten, dan komen we op Kurzweil uit. En we verwachten van kinderen dat ze dan in training gaan bij Lexima, dat ze een ouder-kindtraining volgen. En wij kunnen ze natuurlijk ook ondersteunen met vragen die ze tegen het lijf lopen of we geven ze een snelstart.

De mediatheek geeft ook gesproken boeken uit, daar kun je gesproken boeken aanvragen als je dat zou willen.

INTERVIEWER: Je had het over inloopuren, kun je daar wat meer over vertellen?

MARJAN: Als een kind merkt van hmm, het gaat niet zo lekker met m’n cijfers, zou het misschien komen omdat ik dyslexie heb. Dan kunnen wij ze ontvangen in een speciale ruimte, waar je dus nu zit. En in de grote pauze zit daar dan iemand. Dan kan een kind komen met zijn vraag en dan kunnen we helpen met handvatten zo van ‘heb je daaraan gedacht’, ‘heb je daaraan gedacht’, ‘heb je dat al geprobeerd’, zulk soort adviezen.

We nodigen ze altijd wel uit aan het begin van het schooljaar, vanwege algemene informatie. Zodat we weten waar ze terecht kunnen met hun vragen.

INTERVIEWER: En de hulpmiddelen bestellen de ouders?

MARJAN: Ja. De ouders zijn ook druk met boeken aanvragen bij Dedicon of op cursus gaan bij Lexima. Dat moeten ze ook met hun kind samen doen.

Tips voor coördinatoren is denk ik ook luister naar het kind. En probeer het gevoel te geven dat zij bij jou terecht kunnen en dat je er ook iets mee doet. Want je kunt het wel aanhoren en dan naast je neerleggen, maar ik denk dat het belangrijk is dat je dan nou ja, die spreekbuis naar de mentoren en docenten bent. Dat je het serieus oppakt. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Om kinderen het gevoel te geven: oh ja, er wordt echt wel naar mij geluisterd.

 

Ondersteuning

Marjan is docent Nederlands en samen met haar college Maartje begeleidt ze leerlingen met dyslexie op het Johannes Fontanus College. Deze school heeft ongeveer 2500 leerlingen en iedere brugklaslichting wordt gescreend op dyslexie. De leerlingen die aan de hand van die uitgebreide screening een dyslexieverklaring krijgen, helpen zij op weg. Als leerlingen hulp nodig hebben, kunnen ze bij hen aankloppen. Marjan en Maartje adviseren dan bijvoorbeeld gesproken schoolboeken van Dedicon of dyslexiesoftware. En in de bibliotheek kunnen leerlingen terecht voor gesproken boeken. In deze video vertellen ze over hoe zij leerlingen met dyslexie ondersteunen.

3 augustus 2016Tags: dyslexiesoftware, dyslexie, dyslexiecoördinator