goedekennis.nl >> Schoolboeken >> Dyslexiebestanden >> Dyslexiebestanden van Dedicon

Dyslexiebestanden van Dedicon

Tekstalternatief video

Duur filmpje: 02:37 minuten 

De ondertiteling kun je aan en uitzetten in de YouTube-player bij Closed Captions (CC). 

AUDIODESCRIPTIE: Op een blauw vlak verschijnt in witte letters Goede kennis. Een lamptouwtje wordt aangetrokken en het beeldmerk in de vorm van een lampje verschijnt in beeld. Gedeeld door Dedicon komt onder Goede kennis te staan. 

Anneke staat voor een blauw scherm met naast haar een laptop open. Anneke wordt afgewisseld met beelden van dyslexiesoftware. 

Op een blauw vlak verschijnt www.goedekennis.nl. In de hoek van het beeldscherm staat het logo. 

Dyslexiebestanden zijn digitale schoolboeken met dezelfde pagina-indeling en opmaak als het gedrukte boek, dus inclusief teksten en afbeeldingen. Deze beveiligde bestanden van Dedicon kunnen gebruikt worden met diverse dyslexiesoftware, namelijk Alinea, ClaroRead, IntoWords, Kurzweil, L2S, Read&Write, Sprint en TextAid. Met dit programma kun je het bestand openen en de tekst uit het boek laten voorlezen door een computerstem. Een meeleesbalk laat op het beeldscherm zien welke tekst wordt voorgelezen. Leerlingen kunnen hiermee ook opgaven invullen en notities toevoegen.

Voor wie

De combinatie van lezen en luisteren biedt waardevolle ondersteuning voor de lezer met dyslexie. Deze bestanden zijn dan ook primair bedoeld voor leerlingen met dyslexie in het primair en voortgezet onderwijs. Is het ook geschikt voor slechtziende leerlingen? Over de (on)mogelijkheden voor deze groep lees je meer in dit artikel op de website van eduVIP.

Over de bestanden: bewerkt en onbewerkt

Dedicon maakt een dyslexiebestand op basis van een digitale versie van het boek, aangeleverd door de uitgever. Dit zorgt voor een goede kwaliteit. Bij het bestellen van de bestanden in de webshop van Dedicon Educatief staat aangegeven of het een bewerkt of onbewerkt bestand betreft. Ongeveer de helft van de bestanden is bewerkt.

Onbewerkte bestanden

Bij de onbewerkte bestanden heeft Dedicon de bestanden opgedeeld in hoofdstukken en overbodige informatie (drukkersgegevens) in de marges van de pagina verwijderd. Deze bestanden vormen een goede basis om zelf nog verder te bewerken, indien gewenst. Wil je in een volgend schooljaar het zelf bewerkte bestand opnieuw gebruiken? Dan kan dat eenvoudig door het bestand te verlengen.

Bewerkte bestanden

Ook de bewerkte bestanden zijn door Dedicon opgedeeld in hoofdstukken en overbodige informatie is uit de marges verwijderd. Verder hebben we er bij deze bestanden ook voor gezorgd dat de tekst op een pagina in de goede volgorde wordt voorgelezen. Klik hiervoor op het eerste woord in de tekst die je wilt laten voorlezen. In de dyslexiebestanden zijn taalmarkeringen aangebracht, zodat Franse, Duitse en Engelse tekst in taalboeken in de juiste taal wordt voorgelezen. Het is afhankelijk van de software of de tekst met deze taalmarkeringen door de synthetische stem worden voorgelezen in de juiste taal of in de standaardtaal.

Dyslexiesoftware

 Dyslexiebestand 

 Dyslexiesoftware

 Leverancier

 Update software

Alinea-bestand

 Alinea vanaf versie 1.3 op een Windows 
 computer via programma onderdeel ‘Werk in   PDF’.

 Lexima

Verkrijgbaar via Lexima

ClaroRead-bestand

 ClaroRead & ClaroRead Boeklezer   vanaf versie 1.5x op een Windows computer.

 Woordhelder

Installeer Claro Up om automatisch te zoeken naar de nieuwste updates.

IntoWords-bestand

 IntoWords is webbased, internetverbinding is noodzakelijk. Installeer de Chrome Extensie IntoWords.

 Visiria

 -

Kurzweil-bestand

 Kurzweil 3000 vanaf versie 14 op een Windows   computer of met de Kurzweil Mobile app (voor iOS).

 Lexima

 Verkrijgbaar via Lexima

L2S-bestand

 L2S & PDF Viewer voor L2S vanaf versie 8 op een Windows computer.

 Visiria

 Verkrijgbaar via Visiria.

Read&Write-bestand

Read&Write is webbased, internetverbinding is noodzakelijk. Installeer de Chrome Extensie Read&Write. Lexima -

Sprint-bestand

 Sprint vanaf versie 2.0.0.740 op een Windows   computer via programma onderdeel 'SprintPDF’.

 Lexima

 Verkrijgbaar via Lexima

TextAid-bestand

 TextAid webbased, internetverbinding is   noodzakelijk.

 Woordhelder 

 -

Beveiliging

Om misbruik te voorkomen stellen de uitgevers van school- en studieboeken eisen aan de bestanden van Dedicon in combinatie met de dyslexiesoftware waarmee de bestanden kunnen worden geopend. Dit betekent het volgende:

  • Het dyslexiebestand is beveiligd met een licentie voor één schooljaar (tot en met 31 juli).
  • Dyslexiebestanden kunnen alleen geopend worden in de daarvoor bestemde software: Alinea, ClaroRead, IntoWords, Kurzweil, L2S, Read&Write, Sprint en TextAid.
  • Samenvatten kan alleen per pagina.
  • Pagina’s mogen alleen in lichtgrijs worden afgedrukt. De zelf ingetypte tekst wordt zwart afgedrukt.
  • Je kunt alleen een MP3-bestand van de samenvatting van het boek maken.

Waarom dyslexiebestanden zijn beveiligd, vind je in dit artikel over beveiliging

16 oktober 2017Tags: dyslexiesoftware, dyslexiebestand,