goedekennis.nl >> Tips >> Het examen voor leerlingen met een leesbeperking

Het examen voor leerlingen met een leesbeperking

Bij de begeleiding van leerlingen met een leesbeperking hoort ook een goede organisatie van hun examenjaar. Dyslexie- en zorgcoördinatoren in het VO weten dat ze op tijd moeten beginnen met allerlei regelzaken rond het CSE. Voor hen is 15 oktober een belangrijke deadline. Voor die datum moet de school namelijk aangeven welke leerlingen gebruik kunnen maken van eindexamenfaciliteiten. Leerlingen kunnen in het kader van artikel 55 van het Eindexamenbesluit VO gebruik maken van deze faciliteiten. Artikel 55 gaat over kandidaten met een beperking. 

We zetten een aantal veelgestelde vragen rond deze melding voor je op een rijtje: 

1.    Waar vind ik de tekst van artikel 55?  

De meest actuele versie van dit artikel vind je via deze link: http://wetten.overheid.nl/BWBR0004593/2016-08-01#HoofdstukVI 

2.    In het artikel wordt gesproken over een objectief waarneembare lichamelijke handicap. Valt een leeshandicap daaronder? 

Een visuele beperking is wel objectief waarneembaar maar dyslexie is dat niet. Daarom heb je voor leerlingen met dyslexie een deskundigenverklaring nodig die door een ter zake deskundige psycholoog of orthopedagoog is opgesteld.

3.    Er wordt gesproken over een melding, moet je dan geen toestemming vragen aan de inspectie?

Nee, de directeur van een school bepaalt welke leerlingen op een aangepaste manier hun examen afleggen. Daarvan doet hij melding en hij zorgt ervoor dat er in het dossier van een leerling een goede onderbouwing van dit besluit te vinden is.

4.    Waar moet mijn directeur die melding doen?

De directeur doet dit door de ingevulde opgaveformulieren te uploaden via Mijn DUO (voorheen de beveiligde site). Het ‘Opgaveformulier aantal examenkandidaten’ wordt eind september op Mijn DUO beschikbaar gesteld. De examensecretarissen en directeur worden via een mailing (vanuit Examenblad.nl) geïnformeerd. Voor de rekentoets hoeven de aantallen kandidaten niet te worden vermeld. De deadline voor het versturen (uploaden) van de ingevulde formulieren is 15 oktober 2017. Zie ook de activiteitenplanning op de website van examenblad

5.    Waar kan ik vinden welke regelingen en aanpassingen gelden voor het lopende schooljaar?

Die informatie wordt ieder schooljaar verspreid door het College voor Toetsen en Examens via de zogenaamde Septembermededeling over Kandidaten met een beperking. Die mededeling zet op een rijtje voor welke vakken van welke schooltypen er aangepaste versies worden geleverd. Het is dus erg belangrijk om zelf op een rijtje te zetten wat voor welke eindexamenkandidaat geldt. Je moet dus wel weten welk vakkenpakket een bepaalde leerling heeft. De Septembermededeling geeft ook informatie over wat je moet doen als standaardaanpassingen niet volstaan voor een bepaalde leerling. Je vindt de Septembermededeling voor het schooljaar 2017-2018 via: https://www.examenblad.nl/de-septembermededeling-over/2018?horizon=vj9fkpz3p3qi

6.    Hoe is het geregeld voor leerlingen die braille lezen?

Voor deze leerlingen gaat het allemaal een beetje anders omdat de examens aangepast worden op vorm en inhoud (als dat nodig is). Het kan immers nodig zijn dat afbeeldingen beschreven worden of dat een reliëfafbeelding beschikbaar is. Braillekandidaten hebben ook niet genoeg aan de standaard verlenging van de examentijd. Voor hen is de dubbele tijd toegestaan. Ook praktisch moet er het een en ander geregeld worden voordat de braillelezende eindexamenkandidaat kan laten zien wat hij kan. De site Eduvip van Visio en Bartiméus biedt passende en praktische informatie: http://www.eduvip.nl/het-examen-van-een-braille-kandidaat/. Daar vind je ook meer informatie over het examen van slechtziende leerlingen: http://www.eduvip.nl/het-examen-van-een-slechtziende-kandidaat/ 

Jaarlijks publiceert het College voor Toetsen en Examens een brochure over de mogelijkheden voor kandidaten met een beperking bij de centrale examens. Die brochure vind je hier: https://www.examenblad.nl/onderwerp/kandidaten-met-een-beperking

7.    En als na 15 oktober zich nog een kandidaat meldt die een leesbeperking heeft?

De inspectie heeft natuurlijk het liefst alle meldingen voor 1 november binnen maar dit is geen harde deadline. ‘Het kan immers zijn dat belemmeringen pas worden ontdekt bij het begin van de gerichte examentraining’ (citaat uit de tekst van de Septembermelding)

8.    Wat moet ik nog meer regelen?

Zorg er vooral voor dat leerlingen die op een aangepaste manier examen gaan doen, vertrouwd zijn met die aangepaste vorm en het apparaat dat ze eventueel gaan gebruiken.

9.    Tenslotte: 

Heb hoge verwachtingen van al je examenkandidaten, ook van de kandidaten met een leesbeperking.

2 oktober 2017Tags: examen, passend onderwijs,