goedekennis.nl >> Tips >> Lees 't toegankelijk >> Toegankelijkheid via je eigen device

Toegankelijkheid via je eigen device

Het toegankelijk maken van leermiddelen was altijd een zaak voor organisaties zoals Dedicon. Bij Dedicon worden schoolboeken die normaal gesproken alleen in papieren vorm verschijnen, toegankelijk gemaakt voor leerlingen met een visuele beperking of een andere leesbeperking, zoals dyslexie. In gesproken vorm of braille bijvoorbeeld.

Recente technologische ontwikkelingen maken het nu mogelijk om zelf aan de slag te gaan met toegankelijkheid. Met de komst van smartphones en tablets is het laten voorlezen van een tekst steeds makkelijker geworden. Deze functies worden dan ook gebruikt door iedereen die dat op een gegeven moment prettig of makkelijk vindt. Niet meer met een speciaal hulpmiddel, maar gewoon met je eigen apparaat.

Van de grote spelers op de markt zoals Google en Microsoft zien we ontwikkelingen rond spraakbesturing. Google’s digitale assistent Home luistert naar je en helpt je. Lijkt het je niet heerlijk dat je op afroep een bepaald deel van een recept voorgelezen krijgt als je tot je ellebogen in het deeg zit? Nu doet Home dat nog niet in het Nederlands maar in de loop van 2018 komt ook dat helemaal in orde. Op smartphones kun je teksten laten voorlezen in het Nederlands en ook zijn er zijn appjes die beeld beschrijven. Er is dus al veel beschikbaar op apparaten die voor iedereen worden gemaakt.

Die toegenomen aandacht voor toegankelijkheid is mede het gevolg van het VN-verdrag. De overheid gaat erop toezien dat de samenleving toegankelijk is. Daar zullen we nog veel over horen en lezen dit jaar.

Goede kennis heeft voor 2018 gekozen voor het thema ‘Zelf aan de slag met toegankelijkheid’. Dat houdt in dat onze informatie zich nog meer dan voorheen gaat richten op het ontwikkelen van leermateriaal dat toegankelijk is en niet achteraf aangepast hoeft te worden: we spreken in dat geval van 'toegankelijkheid vanaf de bron'. Ook vind je straks meer informatie hoe je toegankelijkheidsopties kunt inzetten op verschillende apparaten. En ja, dat gaan we natuurlijk op een toegankelijke manier doen!

16 januari 2018Tags: toegankelijkheid, inclusie,