Braille Autoriteit & braillestandaard

Spelregels voor het gebruik van braille

Als het over spellingsregels gaat, kent iedereen het Groene boekje. Maar is er ook een richtlijn of standaard voor braille? Het antwoord is ‘Ja’.

Braillestandaard

Er is een zogeheten braillestandaard voor 6-puntsbraille. Daarin ligt vast welke braillekarakters waarvoor gebruikt worden. Van tijd tot tijd moet de standaard herzien worden, bijvoorbeeld omdat er symbolen tot het dagelijks schrijf- en taalgebruik gaan behoren waar nog geen braillenotatie voor was vastgesteld. Zo vormde in 2005 het inmiddels ingeburgerde apenstaartje aanleiding voor een herziening. Voor 8-puntsbraille is in 2019 een werkgroep opgericht door de Braille-Autoriteit, die tot taak heeft een standaard te ontwikkelen die zoveel mogelijk aansluit bij de 6-puntsbraillestandaard.

Braille-Autoriteit

De Braille-Autoriteit, een initiatief van onder andere Dedicon, is in 2017 opgericht. Organisaties die braillelezers vertegenwoordigen, de onderwijsinstellingen en de producenten van braille werken hierin samen. De voornaamste taak van de Braille-Autoriteit is het vaststellen van standaarden voor het Nederlands (en Vlaamse) brailleschrift. Op de website van de Braille-Autoriteit vind je onder andere informatie over de standaard voor algemeen gebruik, ofwel literatuur en over 8-puntsbraille.  

Wiskunde

In de standaard voor algemeen gebruik zijn rekentekens opgenomen, waarmee eenvoudige rekenkundige berekeningen kunnen worden genoteerd. Deze standaard voorziet echter niet in de notatie in braille van wortelvergelijkingen en andere geavanceerdere formules. In 2018-2019 is door een werkgroep met daarin vertegenwoordigers van het Vlaamse en Nederlandse onderwijs besloten dat er geen wiskundestandaard wordt vastgesteld, omdat leerlingen en studenten in het voortgezet en hoger onderwijs uitsluitend digitaal werken wat betreft wiskunde en aanverwante vakken. Dedicon heeft, samen met Bartiméus en Visio, wel een lineaire wiskundenotatie ontwikkeld. Deze is al in gebruik sinds 2009. 

Afbeelding
Klantenservice Dedicon

We helpen je graag verder!

Heb je een vraag over aangepaste schoolboeken bestellen? Onze klantenservice helpt je graag verder! T: 0486 486 486

Publicatiedatum: 23 september 2019 Laatste update: 1 year geleden