Didactische aanpassingen bij rekenen: getallenlijnen

Uitleg en voorbeelden

Het werken met getallenlijnen is een vast onderdeel in het schoolvak rekenen. Maar hoe leer je een blinde leerling het concept van getallenlijnen? Hoe leg je de opdrachten uit? Didactische aanpassingen bieden uitkomst. We geven enkele voorbeelden.

Voorbeeld

Getallen vastmaken aan de getallenlijn.

een lijn met getallen en blokjes met getallen eronder

Didactische aanpassing

Opdracht 7.
Je krijgt 10 keer een getal.
Tussen welke 2 tientallen ligt het getal?
Vul in. De eerste is voorgedaan.
[0] 9 [10]
[ ] 18 [ ]
[ ] 27 [ ]
[ ] 36 [ ]
etc.

Voorbeeld

Getallen vastmaken op een willekeurige plek.

een balk met links het getal 0 en rechts het getal 100; eronder blokjes met getallen

Didactische aanpassing

Opdracht 2.

Je krijgt 8 getallen.
Zet ze van klein naar groot.
Begin met 0 en eindig met 100.
0 25 75 90 50 10 60 100
[ ]

De leerling oefent hier met de volgorde van de getallen, maar het verhoudingsaspect gaat verloren, namelijk dat er tussen 10 en 25 minder streepjes zitten dan tussen 25 en 50. Daarom is het aan te raden om bij dit soort opdrachten gebruik te maken van een reliëftekening of ander tactiel materiaal.

Voorbeeld

Herhaald optellen met getallenlijn. 

twee afbeeldingen met getallenlijnen en aantallen broodjes erboven

Didactische aanpassing

Er gaan 2 broodjes in een zakje.
Lees hoeveel zakjes je hebt.
Hoeveel broodjes zijn het samen?
Reken uit.

Eerst met sprongen op de getallenlijn, dan met een gewone som.

a. Je hebt 3 zakjes.
getallenlijn: 0 + 2 = 2 + 2 = 4 + 2 = 6
som: 2 + 2 + 2 = [ ] broodjes

b. Je hebt 5 zakjes.
getallenlijn: 0 + 2 = [ ] + 2 = [ ] + 2 = [ ] + 2 = [ ] + 2 = [ ]
som: [ ] + [ ] + [ ] + [ ] + [ ] = [ ]

Voor deze opdracht is het nodig dat het kind al kennis heeft van het concept ‘getallenlijn’. Als de leerling in een eerder stadium voldoende heeft geoefend met een voelbare getallenlijn, dan begrijpt het als het goed is wat er bedoeld wordt met het maken van sprongen.

[Bron afbeeldingen: Reken zeker, Leerwerkboek 4c, Noordhoff Uitgevers 2010 & Ajodakt Werkboek Rekenen Groep 4-5, Hoofdrekenen tafels t/m 10, ThiemeMeulenhoff 2010]
 

Gerelateerde artikelen

Didactische aanpassingen bij rekenen