Didactische aanpassingen bij rekenen: tabellen

Hoe pas je tabellen aan voor een blinde leerling?

Een tabel is voor ziende kinderen een heldere, compacte manier om informatie te rangschikken. Voor een blinde leerling vallen deze voordelen weg. Wat nu? Didactische aanpassingen bieden uitkomst. We geven enkele voorbeelden.

Voorbeeld

Rekensommen in een tabel.

een tabel met een paar getallen erin

Didactische aanpassing

Opdracht 7.
Je krijgt 12 keersommen.
Vul in.
a. 7 * 8 = [56]
7 * 7 = [ ]
7 * 3 = [ ]
4 * 8 = [ ]
4 * 7 = [ ]
4 * 3 = [ ]
3 * 8 = [ ]
3 * 7 = [ ]
3 * 3 = [ ]
6 * 8 = [ ]
etc.

Een tabel is voor ziende kinderen een overzichtelijke en compacte manier om informatie te rangschikken. Voor een blinde leerling vallen deze voordelen weg en jonge kinderen hebben vaak nog niet met tabellen leren werken. Tot en met groep 6 worden alle tabellen door ons uitgeschreven zoals in dit voorbeeld. In groep 7 en 8 komen eenvoudige tabellen voor, mits het relevant is voor het leerdoel van de opdracht dat de informatie in tabelvorm wordt aangeboden. In het Edu-tekstbestand ziet zo’n tabel eruit als een Wordtabel. Je kunt heen en weer springen tussen de cellen, rijen en kolommen. In brailleprint wordt de informatie uit de cellen van elkaar gescheiden door puntkomma’s.

Voorbeeld

Getallenmuurtje.

drie piramides van 6 blokjes met een paar getallen erin

Didactische aanpassing

Opdracht 5.
Je krijgt 3 keer een rijtje van 3 getallen.
Trek steeds de 2 getallen die naast elkaar staan, van elkaar af.
Je houdt 2 getallen over.
Trek die ook van elkaar af.
Welk getal blijft over?
Het eerste rijtje is voorgedaan.
a. 15 4 2
[11] [2]
[9]
b. 26 9 2
[ ] [ ]
[ ]
c. 73 8 3
[ ] [ ]
[ ]

Een getallenmuurtje kan ook goed in een reliëftekening weergegeven worden. Dit is voor de leerling waarschijnlijk overzichtelijker dan bovenstaande oplossing.

[Bron afbeelding: Reken zeker, Leerwerkboek 4c, Noordhoff Uitgevers 2010]

Gerelateerde artikelen

Didactische aanpassingen bij rekenen