Didactische aanpassingen bij spelling: omcirkelen

Hoe help je een blinde leerling met spellingsopdrachten?

"Kleur de ook-zo-stukjes." Maar ja, als je een visuele beperking hebt is dat best lastig. Daarom past Dedicon deze opdrachten in de schoolboeken aan.

Voorbeeldopgave

Letters onder een vlek.

woorden waarbij enkele letters onzichtbaar zijn gemaakt

Didactische aanpassing

Opdracht 9
Je krijgt vijf keer twee woorden met een %-teken.
Onder de % staat twee keer dezelfde letter.
Kruis die letter(s) aan.
1.
afsch%d
allerl%
[ ] ei
[ ] ij
2.
kabelj%w
n%welijks
[ ] ou
[ ] au
3. 
%ormaat
%ornuis
[ ] f
[ ] v
etc.

De opdracht blijft ongeveer gelijk aan het origineel. In plaats van omcirkelen moet de leerling de goede letters aankruisen. De uitleg van de opdracht is iets uitgebreider en de rijtjes zijn genummerd. Er is gekozen voor het %-teken omdat dit teken uit alle zes de puntjes van 6-punts braille bestaat.

Voorbeeldopgave

Omcirkel de goede vorm.

diverse zinnen met telkens schuingedrukt twee spellingsopties

Didactische aanpassing

Opdracht 6.
Je krijgt tien zinnen. Onder elke zin staan twee werkwoordsvormen. Welk woord past in de zin? Kruis aan.
1. Hij heeft een avontuur …
[ ] beleeft
[ ] beleefd
2. Zij … hem meteen.
[ ] herkent
[ ] herkend
3. Papa … dat ik mee mag.
[ ] belooft
[ ] beloofd
etc.

[Bron afbeelding: Spelling in Beeld, herziene versie, werkboek 7a, Zwijsen]

Gerelateerde artikelen

Didactische aanpassingen bij spelling