Didactische aanpassingen bij spelling: omcirkelen

Hoe help je een blinde leerling met spellingsopdrachten?

"Kleur de ook-zo-stukjes." Maar ja, als je een visuele beperking hebt is dat best lastig. Daarom past Dedicon deze opdrachten in de schoolboeken aan.

Voorbeeldopgave

Letters onder een vlek.

woorden waarbij enkele letters onzichtbaar zijn gemaakt

Didactische aanpassing

Opdracht 9
Je krijgt vijf keer twee woorden met drie puntjes op de plek waar de letters moeten komen staan. De twee woorden missen dezelfde letter(s).
Kruis die aan.
1.
afsch...d
allerl...
[ ] ei
[ ] ij
2.
kabelj...w
n...welijks
[ ] ou
[ ] au
3. 
...ormaat
...ornuis
[ ] f
[ ] v
etc.

De opdracht blijft ongeveer gelijk aan het origineel. In plaats van omcirkelen moet de leerling de goede letters aankruisen. De uitleg van de opdracht is iets uitgebreider en de rijtjes zijn genummerd. Er is gekozen voor het %-teken omdat dit teken uit alle zes de puntjes van 6-punts braille bestaat.

Voorbeeldopgave

Omcirkel de goede vorm.

diverse zinnen met telkens schuingedrukt twee spellingsopties

Didactische aanpassing

Opdracht 6.
Je krijgt tien zinnen. Onder elke zin staan twee werkwoordsvormen. Welk woord past in de zin? Kruis aan.
1. Hij heeft een avontuur …
[ ] beleeft
[ ] beleefd
2. Zij … hem meteen.
[ ] herkent
[ ] herkend
3. Papa … dat ik mee mag.
[ ] belooft
[ ] beloofd
etc.

[Bron afbeelding: Spelling in Beeld, herziene versie, werkboek 7a, Zwijsen]

 

terug naar het overzicht >>

We helpen je graag verder!

De klantenservice van Dedicon

Heb je een vraag over aangepaste studieboeken met didactische aanpassingen? Onze klantenservice helpt je graag verder! T: 0486 486 486

Gerelateerde artikelen:

Publicatiedatum: 24 september 2019 Laatste update: 6 maanden geleden