Didactische aanpassingen bij spelling: samenstellingen

Uitleg en voorbeelden

Samenstellingen maken komt vaak voor bij spellingopdrachten. En dikwijls worden daarbij afbeeldingen gebruikt. Maar daarmee kunnen blinde leerlingen niet uit de voeten. Didactische aanpassingen zijn dan nodig. Hoe past Dedicon spellingopdrachten met samenstellingen didactisch aan voor leerlingen met een visuele beperking? Dat leggen we uit met twee voorbeelden.

Voorbeeldopgave

Twee afzonderlijke delen bij elkaar zoeken.

woorden in twee blokken met schrijflijntjes ernaast

Didactische aanpassing

Opdracht 6.
Maak acht samenstellingen. Het eerste woord staat er al. Schrijf het tweede deel van de samenstelling erachter. Gebruik elk woord maar één keer.
Kies uit: storm, tennis, breuk, scherf, spriet, beeld, trap, teken
glas[ ]
gras[ ]
tafel[ ]
schip[ ]
brand[ ]
lees[ ]
stand[ ]
herfst[ ]

De ziende leerling kan eenvoudig zoeken in beide vakken. Als de woorden voor de blinde leerling in twee rijen worden gegeven, moet hij erg veel onthouden of erg veel door de tekst scrollen om de juiste samenstellingen te vinden. Een belangrijk aspect van deze opdracht is dat de laatste letter van het eerste woord en de eerste letter van het tweede woord soms (bijna) gelijk zijn, waardoor je een van deze letters niet of niet goed hoort. Dat aspect krijgt door deze aanpassing iets minder aandacht. Dat wordt gecompenseerd in een andere opdracht, zoals hieronder. Het knippen en plakken van de woorddelen heeft bij deze opdracht niet de voorkeur omdat de spelling van een samenstelling met gelijke medeklinkers dan nog minder aandacht krijgt.

Voorbeeldopgave

Kleur begin- en eindletter samenstellingen

woorden met blauwe en gele arceringen

Didactische aanpassing

Opdracht 4.
Je krijgt zeventien samenstellingen. Wat is de laatste letter van het eerste woorddeel? En wat is de eerste letter van het tweede woorddeel? Schrijf die twee letters achter de samenstelling.
jaszak - [sz]
basisschool - [ ]
hoofdpijn - [ ]
merkkleding - [ ]
huissleutel - [ ]

[Bron afbeeldingen: Spelling in Beeld, herziene versie, werkboek 7a, Zwijsen]

 

terug naar het overzicht >>

We helpen je graag verder!

De klantenservice van Dedicon

Heb je een vraag over aangepaste studieboeken met didactische aanpassingen? Onze klantenservice helpt je graag verder! T: 0486 486 486

Gerelateerde artikelen:

Publicatiedatum: 24 september 2019 Laatste update: 6 maanden geleden