Didactische aanpassingen bij spelling: woordpuzzels

Woordpuzzels toegankelijk maken voor blinde leerlingen

Woordpuzzels. Leuk om te doen! En leerzaam bij spelling opdrachten. Maar vaak zijn ze alleen geschikt voor ziende leerlingen. Blinde of zeer slechtziende leerlingen kunnen de hokjes namelijk niet zien. En daarmee missen ze de kennis over het aantal letters van het gezochte woord. Of de aanwijzing om letters horizontaal als ook verticaal te lezen. Didactische aanpassingen bieden een oplossing. We geven je enkele voorbeelden.

Voorbeeld 1

De woordzoeker.

rijen met blokjes met letters waarin woorden verborgen zijn

Didactische aanpassing

Opdracht 2.
Je krijgt tien rijtjes letters.
In elke rij zit een woord met eu of ui verstopt.
1. Zoek de woorden.
2. Is het woord met eu of ui?
3. Schrijf het woord op de goede regel.
1. breuksh
eu: [ ]
ui: [ ]
2. ukeusps
eu: [ ]
ui: [ ]
3. gleufeu
eu: [ ]
ui: [ ]
4. nhthuis
eu: [ ]
ui: [ ]
5. kruisog
eu: [ ]
ui: [ ]
etc.

De rijen zijn genummerd zodat de leerling weet waar hij is. Om te voorkomen dat de leerling veel moet scrollen, staan er onder elke rij letters invulregels. De beginletters van de woorden zijn niet aangegeven omdat de opdracht iets makkelijker is dan het origineel. Daarin komt de ziende leerling ook regels tegen waarin geen woord met eu of ui staat.

In de toekomst hopen we dergelijke woordzoekers als tactiele tekening te kunnen aanbieden.

Voorbeeld 2

Puzzel met extra woord.

zinnen waarbij ontbrekende woorden in een tabel moeten worden ingevuld

Didactische aanpassing

Opdracht 6.
Je krijgt vijf omschrijvingen. Vul woorden van de uitlegkaart in. De eerste letter staat er al. Het aantal letters staat achter het woord.
Schrijf van elk woord een letter apart op.
1. Iemand die in Europa woont, is een E[ ] (9)
De 5e letter is [ ]
2. Feest als iets een aantal jaren bestaat. j[ ] (8).
De 4e letter is [ ]
3. Niet gewoon, maar bijzonder. s[ ] (8).
De 6e letter is [ ]
4. Misschien, of: alleen als het nodig is. e[ ] (9)
De 4e letter is [ ]
5. Plek waar de trein aankomt en vertrekt. s[ ] (7)
De 6e letter is [ ]
Welk woord vormen de losse letters? [ ]

De ziende leerling kan de hokjes van het in te vullen woord tellen. Voor de blinde leerling wordt het aantal letters gegeven. 
Het invullen van de extra letter is voor de blinde leerling iets meer werk, maar het woord onder de pijl heeft een controlefunctie. Bij een gezamenlijke nabespreking zal dit woord worden genoemd. Het is voor de blinde leerling niet prettig als dit deel van de opdracht bij hem ontbreekt.

[Bron afbeeldingen: Taalverhaal.nu, Spelling, Maatschrift 4a, ThiemeMeulenhoff / Spelling in Beeld, herziene versie, werkboek 7b, Zwijsen]
 

Gerelateerde artikelen

Didactische aanpassingen bij spelling