Didactische aanpassingen bij taal: rebus

Hoe kan een blinde leerling een rebus oplossen?

Een rebus oplossen. Leuk bij taalopdrachten. Rebussen zijn doorgaans visuele opdrachten met afbeeldingen. Maar hoe zorg je ervoor dat een blinde of zeer slechtziende leerling ook kan meedoen met het oplossen van een rebus? Didactische aanpassingen van taalopdrachten bieden uitkomst. We geven een voorbeeld.

Voorbeeldopgave

Een rebus oplossen.

een rebus met afbeeldingen

Didactische aanpassing

Je krijgt drie rebussen. Maak van elke rebus een woord. Bedenk met het woord een zin. Schrijf die zin op.
1. (deuren) d = k, r = k, (gewei) w = r
[ ]
2. (beer) –e, (ei) +k
[ ]
3. (ring) i = o, g = d, (bomen) b = k
[ ]

De plaatjes van de rebus worden tussen haakjes gegeven, de andere instructies blijven gelijk.

[Bron afbeelding: Taalverhaal.nu, Taal, Werkschrift 7a, Thieme Meulenhoff]