Didactische aanpassingen bij taal: samengestelde opdracht

Taalopdrachten voor blinde leerlingen

Dedicon past taalopdrachten aan die samengestelde opdrachten bevatten. Op die manier kunnen leerlingen met een visuele beperking dezelfde taalopdrachten maken als hun ziende klasgenoten. Hoe wij dat doen zie je in dit voorbeeld.

Voorbeeldopgave

Samengestelde opdracht met ontleden.

afbeelding van een e-mail met daarnaast vragen

Didactische aanpassing

Les 6.
Opdracht 1.
Lees het mailtje hieronder. 
Van: Sam
Aan: Maya
Onderwerp: groot nieuws!
Hai Maya,
(1) Heb ik je het verhaal van de musical verteld die we gaan opvoeren?
(2) Vandaag werden de rollen verdeeld door meester Joep.
(3) Sjoerd speelt een indiaan, Aziz een abt, Yoesoef de vader van Fransientje en ik Fransientje zelf!
(4) Terwijl ik gilde, danste ik door de klas.
(5) Ricky heeft geen hoofdrol en Ricky vindt dat jammer.
Tot mails, Sam

1. Zin 1 staat hieronder nog eens. Maak twee korte zinnen van:
(1) Heb ik je het verhaal van de musical verteld die we gaan opvoeren? [ ]
2. Schrijf van je korte zinnen op wat de persoonsvorm, het gezegde, het onderwerp, het lijdend voorwerp en het meewerkend voorwerp is.
zin 1: [ ]
pv: [ ]
gez: [ ]
ond: [ ]
lvw: [ ]
mvw: [ ]
zin 2: [ ]
pv: [ ]
gez: [ ]
ond: [ ]
lvw: [ ]
mvw: [ ]
3. Zin 2 staat hieronder nog eens. Maak van deze passieve zin een actieve zin. Schrijf het onderwerp en het lijdend voorwerp op.
(2) Vandaag werden de rollen verdeeld door meester Joep.
actief: [ ]
ond: [ ]
lvw: [ ]
4. Zin 3 staat hieronder nog eens. Wat is weggelaten in deze zin? Hoe vaak?
(3) Sjoerd speelt een indiaan, Aziz een abt, Yoesoef de vader van Fransientje en ik Fransientje zelf!
[ ]
5. Vervang 'Terwijl ik gilde' in zin 4 door één woord.
(4) Terwijl ik gilde, danste ik door de klas.
[ ]
6. Wat kun je weglaten in zin 5?
(5) Ricky heeft geen hoofdrol en Ricky vindt dat jammer.
[ ]

Bij deze samengestelde opdracht kan de ziende leerling steeds gemakkelijk terugkijken naar de tekst in het mailtje. Voor het blinde kind worden de zinnen steeds herhaald om scrollen en zoeken naar de juiste zin zoveel mogelijk te voorkomen. Om dezelfde reden zijn de te benoemen zinsdelen herhaald. Zo hoeft de leerling niet terug te zoeken welke zinsdelen hij ook alweer moest benoemen. Door de herhalingen heeft de blinde leerling wel iets meer leeswerk. Het lezen van de mail kan ook worden weggelaten. We hebben ervoor gekozen de mail wel afzonderlijk op te nemen omdat er bij deze taalmethode een doorgaande verhaallijn is.

[Bron afbeelding: Taalverhaal, leerlingenboek groep 8, ThiemeMeulenhoff]

 

terug naar het overzicht >>

We helpen je graag verder!

De klantenservice van Dedicon

Heb je een vraag over aangepaste studieboeken met didactische aanpassingen? Onze klantenservice helpt je graag verder! T: 0486 486 486

Publicatiedatum: 24 september 2019 Laatste update: 6 maanden geleden