Didactische aanpassingen bij zaakvakken: afbeeldingen

Hoe omschrijf je afbeeldingen voor blinde leerlingen?

Stel, je geeft het schoolvak Aardrijkskunde. Of een ander zaakvak zoals Geschiedenis of Biologie. Dan komt het nogal eens voor dat er gebruik wordt gemaakt van afbeeldingen. Afbeeldingen die onmisbaar zijn om de opdrachten uit te kunnen voeren. Hoe omschrijf je zo’n opdracht voor blinde en slechtziende leerlingen? We helpen je op weg met een opdracht die Dedicon didactisch heeft aanpast.

Voorbeeld

Afbeeldingen omschrijven.

foto van een kippenstal met vragen eronder

Didactische aanpassing

opdracht 7
a. Bekijk de afbeelding. Wat zie je? Vul in.
(afbeelding: foto van een paar kippen die dicht op elkaar zitten in een klein hokje. Ze hebben weinig ruimte. Onder het hok langs is een lopende band. De eieren die de kippen leggen, rollen vanuit het hok op de lopende band.)
Je ziet een: [ ]
b. Kruis aan. De foto bij a is een voorbeeld van:
[ ] akkerbouw
[ ] bio-industrie
[ ] biologische landbouw
[ ] veeteelt

In deze opdracht hebben we de afbeelding beschreven, omdat het een onmisbare afbeelding is om de opdracht uit te kunnen voeren. Dit hebben we zo objectief mogelijk gedaan, door alleen op te schrijven wat er daadwerkelijk te zien is. De vraag blijft hetzelfde en daardoor kan de blinde leerling meedoen met de rest van de klas.

[Bron afbeelding: Geobas kopieerboek 6, Noordhoff Uitgevers 2008]

Gerelateerde artikelen

Didactische aanpassingen bij zaakvakken