Didactische aanpassingen bij zaakvakken: kleuropdrachten

Alternatieven voor kleuropdrachten

‘Kleur het kanaal blauw. De weilanden groen. En maak de molen bruin.’ Blinde of zeer slechtziende leerlingen kunnen met een dergelijke kleuropdracht niet uit de voeten. Toch is daar wel wat op te bedenken. Bijvoorbeeld met didactische aanpassingen. Hieronder zie je een voorbeeld.

Voorbeeld

Kleur onderdelen in het plaatje.

tekening van een polder

Didactische aanpassing

Opdracht 4.
Je krijgt vier omschrijvingen. Vul het goede woord in.
Kies uit: ringvaart, ringdijk, kanaal, windmolen.
1. een recht stuk water dat door mensen is gegraven: [ ]
2. een molen die water uit een polder pompt. De wieken van de molen draaien door de wind: [ ]
3. een brede sloot die rond een polder ligt: [ ]
4. dijk rond een polder: [ ]

Een blinde leerling kan geen plaatje inkleuren. Daarom hebben wij een definitie gegeven van alle onderdelen die op het plaatje te zien zijn. De leerling hoeft alleen het juiste antwoord in de vullen bij de zin.

[Bron afbeelding: Geobas kopieerboek 6, Noordhoff Uitgevers 2008]

Gerelateerde artikelen

Didactische aanpassingen bij zaakvakken