Dyslexie en eindexamen doen. Hoe dan?

Handige checklist voor leerlingen ter voorbereiding op het CSE

Zit je in het (voor)laatste jaar van het vmbo, havo of vwo? Dan ga je je voorbereiden op je eindexamen. Als je dyslexie hebt, vraagt dat extra voorbereiding. Allereerst: ga bij aanvang van het eindexamenjaar in gesprek met de dyslexiecoördinator en achterhaal wat je kunt verwachten tijdens het CSE en wat nog geregeld moet (en kan) worden. Deze checklist helpt je daarbij!
 1. In welke aangepaste leesvormen worden de eindexamens aangeboden? Welke hulpmiddelen mag je wel of juist niet gebruiken? Denk daarbij niet alleen aan een laptop met dyslexiesoftware, maar bijvoorbeeld ook aan (elektronische) woordenboeken. 
   
 2. Is er op school een procedure opgesteld voor leerlingen met dyslexie die eindexamen doen? Is er bijvoorbeeld een ICT’er aanwezig tijdens het eindexamen in geval er een technische storing optreedt en je niet kunt werken met de hulpmiddelen? En zijn surveillanten op de hoogte van het reilen en zeilen van aangepaste examens? Wellicht is het mogelijk de procedure zelf een keer uit te testen. 
   
 3. Oefenen, oefenen, oefenen! 
  Bij Dedicon zijn diverse Examenbundels verkrijgbaar, zowel in gesproken vorm (DAISY) als voor dyslexiesoftware. Hoe je deze kunt bestellen wordt in dit artikel uitgelegd.  
   
 4. Is je handschrift niet goed leesbaar? Ga na of je tijdens het eindexamen antwoorden mag typen in plaats van ze met de hand te schrijven. 
   
 5. Ga na of spelling onderdeel is van het examen. Zo nee, dan is het goed om te weten of je de spellingcontrole op je laptop of een woordenboek mag gebruiken. 
   
 6. Moet je examen doen in tekstbegrip of krijg je een toets met een bronnenblad? Vraag dan of de vragen op een apart blad staan, zodat het blad met de brontekst en het blad met vragen naast elkaar kunnen liggen. 
   
 7. Vraag ook naar de mogelijkheden om mondelinge examens te doen of om schriftelijke antwoorden mondeling toe te lichten. 
Afbeelding
klantenservice Dedicon

We helpen je graag verder!

Heb je een vraag over gesproken schoolboeken of het bestellen daarvan? Onze klantenservice helpt je graag verder! T: 0486 486 486

Publicatiedatum: 28 april 2021 Laatste update: 10 maanden geleden