Klaslokaal vol prikkels, aantal leerlingen met leesbeperking overschat

Opmerkelijke resultaten test Prikkelend klaslokaal

In hoeverre zijn onderwijsprofessionals zich bewust van de hoeveelheid informatie in hun eigen klaslokaal? En indien ze zich daar bewust van zijn wordt er dan ook rekening gehouden met eventuele leesbeperkingen van kinderen in de klas? Om dit te achterhalen deed Dedicon een klein onderzoek, als onderdeel van de campagne Kleine stappen, snel vooruit! Bijna 500 mensen hebben de test ‘Prikkelend klaslokaal?’ ingevuld. Jij ook? Dit zijn de resultaten.
 • Wat hangt er aan de muren in het klaslokaal? 
  Nou, erg veel, zo bleek uit de resultaten. Dit was de overduidelijke TOP5: 

  1. Klok 
  2. Informatie op het (digi)bord 
  3. Werkjes van de kinderen 
  4. Gedragsregels 
  5. Kalender / verjaardagen 

  En verder werden nog een veelheid aan andere items genoemd, zoals: aankondigingen, opdrachten/weektaken, rekenkaart en -regels, spellingskaarten en -regels, doelen, posters, foto’s, topografische kaarten, periodiek en/of metriek systeem, letters, woorden, planbord, windrichtingen, denkstappen, time timer, mappen, een intekenlijst. En opvallend: één persoon gaf aan ‘helemaal niks’ aan de muren te hebben hangen. 
   
 • Hoeveel procent van de leerlingen in Nederland heeft dyslexie of een visuele beperking? 
  Het goede antwoord is 5-7%. Wat bleek? Meer dan de helft van de respondenten schatte dit percentage hoger in. Sommige respondenten dachten zelfs dat dit aantal boven de 25% ligt. 
   
 • Hoe bewust zijn leerkrachten van de hoeveelheid informatie aan de muren in hun klas?  
  Bijna 70% zegt daar bewust of zelfs heel bewust van te zijn. 
   
 • Hoe bewust zijn leerkrachten zich van de waarneembaarheid van die informatie voor leerlingen met een leesbeperking? 
  Ruim 45% zegt van wel. Bijna 30% van de respondenten gaf aan zich hier niet bewust van te zijn of had daar zelfs nog nooit aan gedacht.  


En nu? 

Het is dus wel duidelijk dat in de Nederlandse scholen veel informatie aan de muur hangt. En dat onderwijsprofessionals zich daar bewust van zijn. Tegelijkertijd wordt het aantal leerlingen met een leesbeperking door diezelfde onderwijsprofessionals hoog ingeschat. Kortom, er is veel informatie die niet altijd goed wordt overgebracht.   

10 (+1) tips

Nu wil je als leerkracht iedere leerling dezelfde kansen bieden en vooruit helpen. Ook leerlingen met een leesbeperking. Lesmateriaal kan vaak met weinig moeite worden aangepast, zodat ook kinderen met dyslexie of een visuele beperking met de rest van de klas kunnen meedoen. Maar hoe doe je dat zelf snel en eenvoudig? We geven je 10 tips (+ een bonustip).  Kleine aanpassingen die snel resultaat opleveren.  

De juiste leesvorm kiezen 

Wist je trouwens dat er al heel veel oplossingen zijn ontwikkeld om leerlingen met een leesbeperking toch gewoon te kunnen laten meedoen in de klas? Boeken in braille, gesproken of voelbare boeken of speciale bestanden voor dyslexiesoftware, vergrotingen. Hoe kies je nu een leesvorm die in de praktijk echt werkt en past bij de leerling? Deze keuzevragen helpen je op weg. 

   

Meer weten over passend lesmateriaal?