Meetkundige symbolen voor de brailleleesregel

Meetkunde voor blinde leerlingen

Meetkunde of geometrie is het onderdeel van de wiskunde dat zich bezighoudt met het bepalen van afmetingen, vormen, de relatieve positie van figuren en de eigenschappen van de ruimte.

De meeste meetkundige symbolen komen niet voor op een standaardtoetsenbord. Om ze voor blinde leerlingen toegankelijk te maken heeft Dedicon ze vervangen door korte, duidelijke tekst die via de brailleleesregel wel te lezen is.

De onderstaande tabel toont meetkundige symbolen en de tekstvarianten voor braille in de tweede kolom.

Symbool Tekst
hoek
hoek
rHoek
drieh
//
loodr

Hier is rHoek een afkorting voor rechte hoek, // zijn twee schuine strepen en loodr is een afkorting voor loodrecht. Merk op dat er twee symbolen zijn die genoteerd worden als hoek.