Regels en voorbeelden: complexe getallen

Rekenen met complexe getallen voor blinde leerlingen

Rekenen met complexe getallen is een onderdeel van de wiskunde. De extra mogelijkheden die het rekenen met complexe getallen biedt, hebben geleid tot allerlei nuttige toepassingen. Vooral in de natuurkunde, elektrotechniek, meet- en regeltechniek en vele andere technische disciplines. Hoe kunnen complexe getallen goed worden weergegeven in tekst voor de brailleleesregel? Bekijk de regels en voorbeelden.

De regels

De overstreping van complexe getallen wordt in platte tekst weergegeven met één minteken, ongeacht de lengte van de streep. Voor het minteken staat een accolade 'openen' om aan te geven dat het om een streep over andere tekst gaat. Er volgt geen accolade 'sluiten'. Alle tekst die achter het eerste minteken staat hoort niet meer bij de overstreping, maar bij de tekst eronder. Als er spaties voorkomen in deze tekst, worden haken gebruikt om aan te geven welk deel overstreept is.

Voorbeelden 

Voorbeeld 1

De geconjugeerde van het imaginaire getal 2i.

Wiskunde

Lineair

2i-=2i

{-2i = -2i

De tekst {- geeft aan dat de erop volgende expressie overstreept is.

Voorbeeld 2

De geconjugeerde van -2i.

Wiskunde

Lineair

2i-=2i

{--2i = 2i

De tekst {- geeft aan dat de erop volgende expressie overstreept is. De - erna hoort dus bij 2i.

Voorbeeld 3

De geconjugeerde van een complex getal.

Wiskunde

Lineair

54i-=5+4i

{-(-5 - 4i) = -5 + 4i

De haken geven aan welk deel overstreept is.

Voorbeeld 4

De geconjugeerde van een som is de som van de geconjugeerden.

Wiskunde

Lineair

α+β-=α-+β-

{-(~a + ~b) = {-~a + {-~b

De Griekse letters alfa en bèta worden genoteerd als ~a en ~b. Zie ook het artikel over symbolen voor Griekse letters.

Voorbeeld 5

De geconjugeerde van het complexe getal z is a + bi.

Wiskunde

Lineair

z-=a+bi-

{-z = {-(a + bi)

Meer over wiskunde en braille

Toegankelijke wiskunde notatie: de regels

In de wiskunde wordt veel gebruikgemaakt van ruimtelijke concepten. De plaats van een getal of symbool is daarbij van doorslaggevend belang voor de betekenis. Om de lineaire, platte wiskunde notatie van Dedicon te kunnen toepassen, hebben we duidelijke regels opgesteld om geen misverstand te laten bestaan over de betekenis.
Bekijk het overzicht van alle regels en vele voorbeelden.