Regels en voorbeelden: logica

Wiskundige logica voor blinde leerlingen

De wiskundige logica is een deelgebied van de wiskunde. De wiskundige logica wordt onderverdeeld in vier deelgebieden: verzamelingenleer, bewijstheorie, modeltheorie en berekenbaarheid. Vroeger werd het ook wel symbolische logica genoemd en op één lijn getrokken met disciplines als filosofische logica en metawiskunde. Tegenwoordig vormt wiskundige logica een belangrijk onderdeel van de theoretische informatica. Hoe kunnen blinde leerlingen wiskundige logica met de brailleleesregel bestuderen?

Wiskundige logica symbolen

Voor logica worden symbolen in natuurlijke taal gebruikt. Voorbeelden zijn: en, voor alle, er is een. Verder worden een aantal pijlen gebruikt. Deze staan allemaal in het artikel over symbolen voor logica. Tenslotte worden haken rechtstreeks overgenomen. Hieronder vind je voorbeelden van symbolen voor logica voor op de brailleleesregel. 

Voorbeelden

Voorbeeld 1

Distributiviteit

Wiskunde

Lineair

P(QR)=(PQ)(PR)

P of (Q en R) = (P of Q) en (P of R)

Voorbeeld 2

Eén van de regels van De Morgan

Wiskunde

Lineair

¬P¬Q=¬(PQ)

¬P en ¬Q = ¬(P of Q)

Voorbeeld 3

Implicatie

Wiskunde

Lineair

PQ=¬PQ

P --> Q = ¬P of Q

Voorbeeld 4

Equivalentie

Wiskunde

Lineair

PQ=(¬P¬Q)(PQ)

P ,:, Q = (¬P en ¬Q) of (P en Q)

Voorbeeld 5

Eenvoudige onderindex

Wiskunde

Lineair

x(AxyBxy)

er is een x (Ax of voor alle y Bxy)

Meer over wiskunde en braille

Toegankelijke wiskunde notatie: de regels

In de wiskunde wordt veel gebruikgemaakt van ruimtelijke concepten. De plaats van een getal of symbool is daarbij van doorslaggevend belang voor de betekenis. Om de lineaire, platte wiskunde notatie van Dedicon te kunnen toepassen, hebben we duidelijke regels opgesteld om geen misverstand te laten bestaan over de betekenis.
Bekijk het overzicht van alle regels en vele voorbeelden.