Regels en voorbeelden: matrices

Wiskundige matrices voor de brailleleesregel

Een matrix (meervoud: matrices) is een rechthoekig getallenschema. De gebruikelijke voorstelling van zo'n rechthoekig schema is in de vorm van getallen geordend in rijen en kolommen. De matrix is een middel om samenhangende gegevens en hun bewerkingen op een systematische en overzichtelijke wijze weer te geven. Wiskundige matrices kunnen lineair in braille worden weergegeven. Lees hier de regels en bekijk de voorbeelden.

Notatie van matrices

Van een matrix worden de ronde of vierkante haken overgenomen. Een determinant wordt tussen verticale strepen (pipe-tekens) gezet. De rijen van de matrix worden gescheiden door een puntkomma en een spatie. De cellen binnen een rij worden gescheiden door een dubbele punt zonder spatie.

Voorbeelden

Voorbeeld 1

Een matrix van drie-bij-drie met vierkante haken.

Wiskunde

Lineair

A=abcdefghi

[a:b:c; d:e:f; g:h:i]

Voorbeeld 2

Een matrix van drie-bij-drie met ronde haken.

Wiskunde

Lineair

A=abcdefghi

(a:b:c; d:e:f; g:h:i)

Voorbeeld 3

Een determinant met verticale strepen.

Wiskunde

Lineair

detA=abcdefghi

det(A) = |a:b:c; d:e:f; g:h:i|

Voorbeeld 4

Een matrix met vier rijen en twee kolommen.

Wiskunde

Lineair

1,12,23,34,45,56,67,78,8

(1,1:2,2; 3,3:4,4; 5,5:6,6; 7,7:8,8)

Voorbeeld 5

Een matrix met breuken.

Wiskunde

Lineair

11212142

(1 1/2:1; 2 1/4:2)

Voorbeeld 6

Een matrix met niet-ingevulde plaatsen en onderindexen.

Wiskunde

Lineair

a11a1nam1amn

(a_11:...:a_1n; ...:...:...; a_m1:...:a_mn)

Voorbeeld 7

Een matrix met namen bij de rijen en kolommen.

Wiskunde

Lineair

tulprooskas 14050kas 2100200

rij 1: kas1
rij 2: kas2
kolom 1: tulp
kolom 2: roos
(40:50; 100:200)

Voorbeeld 8

Een matrixvermenigvuldiging.

Wiskunde

Lineair

abcdnk

(a:b; c:d) * (n; k)

Meer over wiskunde en braille

Toegankelijke wiskunde notatie: de regels

In de wiskunde wordt veel gebruikgemaakt van ruimtelijke concepten. De plaats van een getal of symbool is daarbij van doorslaggevend belang voor de betekenis. Om de lineaire, platte wiskunde notatie van Dedicon te kunnen toepassen, hebben we duidelijke regels opgesteld om geen misverstand te laten bestaan over de betekenis.
Bekijk het overzicht van alle regels en vele voorbeelden.