Regels en voorbeelden: matrices

Wiskundige matrices voor de brailleleesregel

Een matrix (meervoud: matrices) is een rechthoekig getallenschema. De gebruikelijke voorstelling van zo'n rechthoekig schema is in de vorm van getallen geordend in rijen en kolommen. De matrix is een middel om samenhangende gegevens en hun bewerkingen op een systematische en overzichtelijke wijze weer te geven. Wiskundige matrices kunnen lineair in braille worden weergegeven. Lees hier de regels en bekijk de voorbeelden.

Notatie van matrices

Van een matrix worden de ronde of vierkante haken overgenomen. Een determinant wordt tussen verticale strepen (pipe-tekens) gezet. De rijen van de matrix worden gescheiden door een puntkomma en een spatie. De cellen binnen een rij worden gescheiden door een dubbele punt zonder spatie.

Voorbeelden

Voorbeeld 1

Een matrix van drie-bij-drie met vierkante haken.

Wiskunde

Lineair

A = a b c d e f g h i

[a:b:c; d:e:f; g:h:i]

Voorbeeld 2

Een matrix van drie-bij-drie met ronde haken.

Wiskunde

Lineair

A = a b c d e f g h i

(a:b:c; d:e:f; g:h:i)

Voorbeeld 3

Een determinant met verticale strepen.

Wiskunde

Lineair

det A = a b c d e f g h i

det(A) = |a:b:c; d:e:f; g:h:i|

Voorbeeld 4

Een matrix met vier rijen en twee kolommen.

Wiskunde

Lineair

1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6 7,7 8,8

(1,1:2,2; 3,3:4,4; 5,5:6,6; 7,7:8,8)

Voorbeeld 5

Een matrix met breuken.

Wiskunde

Lineair

1 1 2 1 2 1 4 2

(1 1/2:1; 2 1/4:2)

Voorbeeld 6

Een matrix met niet-ingevulde plaatsen en onderindexen.

Wiskunde

Lineair

a 1 1 a 1 n a m 1 a m n

(a_11:...:a_1n; ...:...:...; a_m1:...:a_mn)

Voorbeeld 7

Een matrix met namen bij de rijen en kolommen.

Wiskunde

Lineair

tulp roos kas 1 40 50 kas 2 100 200

rij 1: kas1
rij 2: kas2
kolom 1: tulp
kolom 2: roos
(40:50; 100:200)

Voorbeeld 8

Een matrixvermenigvuldiging.

Wiskunde

Lineair

a b c d n k

(a:b; c:d) * (n; k)

Afbeelding
klantenservice Dedicon

We helpen je graag verder!

Heb je een vraag over aangepaste wiskundeboeken? Onze klantenservice helpt je graag verder! T: 0486 486 486