Regels en voorbeelden: onderindex en bovenindex

Subscript en superscript voor blinde leerlingen

Behalve de wiskundige symbolen die Dedicon heeft vertaald naar tekstalternatieven voor de brailleleesregel, bestaat Dedicon's wiskundenotatie ook uit regels. Regels die voorschrijven hoe de meest gangbare grafische notatie wordt omgezet naar tekst. Zo ook regels voor onder- en bovenindexen.

Subscript en superscript

Subscript wordt aangegeven met een underscore, superscript met een circonflexe (dakje). Er staan geen spaties om de underscore en de circonflexe. Bijvoorbeeld 5^2 (een macht of bovenindex) en x_n (een onderindex).

Bij een samengestelde onder- of bovenindex worden haken om de index geschreven om aan te geven waar deze begint en eindigt. Als er zowel een onder- als een bovenindex is, komt de bovenindex na de onderindex. Er staat een spatie na de onderindex om aan te geven waar deze eindigt. Bijvoorbeeld x_n ^2 voor x_n tot de macht 2.

Uitzonderingen

Accenten om een afgeleide te noteren en andere geavanceerde symbolen, zoals sterretjes als bovenindex, vormen een uitzondering. Deze symbolen worden niet als superscript genoteerd om de notatie kort en duidelijk te houden. De afgeleide van f(x) wordt dus genoteerd als f'(x).

Een andere uitzondering treedt op als de onder- en bovenindex een bereik "van ... tot ..." aangeven. In dat geval gebruik je accolades die de indexen omsluiten en twee punten om de onder- en bovenindex te scheiden. Bijvoorbeeld F(x){0..4} (de tekst F(x) met 0 als onderindex en 4 als bovenindex) voor de waarden van de primitieve F van 0 tot 4.

Voorbeelden 

Voorbeeld 1

Eenvoudige onderindex.

Wiskunde

Lineair

x 1 = 7

x_1 = 7

Voorbeeld 2

Spatie sluit de onderindex af.

Wiskunde

Lineair

u 1 + u 2

u_1 + u_2

De spatie na 1 sluit de onderindex van u_1 af.

Voorbeeld 3

Een onderindex met haken.

Wiskunde

Lineair

x n + 1 = 5

x_(n + 1) = 5

De haken zorgen dat n + 1 de onderindex is.

Voorbeeld 4

Een vermenigvuldiging in een onderindex zonder haken.

Wiskunde

Lineair

a m n b m n

a_mn * b_mn

De spatie na `mn` sluit de onderindex af. In dit geval zijn er geen haken nodig.

Voorbeeld 5

Onderindex als exponent.

Wiskunde

Lineair

e x 1 + e x 2

e^(x_1) + e^(x_2)

Voorbeeld 6

Sub- en superscript bij één letter.

Wiskunde

Lineair

A 1 2

A_1 ^2

Afbeelding
klantenservice Dedicon

We helpen je graag verder!

Heb je een vraag over aangepaste wiskundeboeken? Onze klantenservice helpt je graag verder! T: 0486 486 486