Regels en voorbeelden: som en product

Sommatie en product voor blinde leerlingen

De som van twee of meer getallen krijg je door deze getallen op te tellen. Het product van twee of meerdere getallen krijg je door deze getallen met elkaar te vermenigvuldigen. Hoe geef je sommatie en product weer in tekst voor de brailleleesregel?

Regels voor sommatie en product

Een som en een product worden weergegeven met respectievelijk ~S voor Sigma en ~P voor Pi. Dit is in overeenstemming met de symbolen voor Griekse letters. Het bereik van de som of het product staat tussen accolades. Als er een bovengrens is, worden onder- en bovengrens van elkaar gescheiden door twee punten. De expressie van de som of het product komt zonder spatie na de accolade sluiten. In die expressies worden de regels voor subscript veel gebruikt.

Voorbeelden

Voorbeeld 1

De som van de termen u_k, voor k is nul tot en met k is n.

Wiskunde Lineair
k = 0 n u k ~S{k = 0..n}u_k

Voorbeeld 2

Uitgeschreven som van k is twee tot en met k is vier.

Wiskunde Lineair
k = 2 4 b k = b 2 + b 3 + b 4 ~S{k = 2..4}b_k = b_2 + b_3 + b_4

Voorbeeld 3

Sommatie met alleen een ondergrens.

Wiskunde Lineair
k u k ~S{k}u_k

Voorbeeld 4

Het product van factoren x_i, voor i is m tot en met i is n.

Wiskunde Lineair
i = m n x i Pi{i = m..n}x_i
Afbeelding
klantenservice Dedicon

We helpen je graag verder!

Heb je een vraag over aangepaste wiskundeboeken? Onze klantenservice helpt je graag verder! T: 0486 486 486