Regels en voorbeelden: som en product

Sommatie en product voor blinde leerlingen

De som van twee of meer getallen krijg je door deze getallen op te tellen. Het product van twee of meerdere getallen krijg je door deze getallen met elkaar te vermenigvuldigen. Hoe geef je sommatie en product weer in tekst voor de brailleleesregel?

Regels voor sommatie en product

Een som en een product worden weergegeven met respectievelijk ~S voor Sigma en ~P voor Pi. Dit is in overeenstemming met de symbolen voor Griekse letters. Het bereik van de som of het product staat tussen accolades. Als er een bovengrens is, worden onder- en bovengrens van elkaar gescheiden door twee punten. De expressie van de som of het product komt zonder spatie na de accolade sluiten. In die expressies worden de regels voor subscript veel gebruikt.

Voorbeelden

Voorbeeld 1

De som van de termen u_k, voor k is nul tot en met k is n.

Wiskunde Lineair
k=0nuk ~S{k = 0..n}u_k

Voorbeeld 2

Uitgeschreven som van k is twee tot en met k is vier.

Wiskunde Lineair
k=24bk=b2+b3+b4 ~S{k = 2..4}b_k = b_2 + b_3 + b_4

Voorbeeld 3

Sommatie met alleen een ondergrens.

Wiskunde Lineair
kuk ~S{k}u_k

Voorbeeld 4

Het product van factoren x_i, voor i is m tot en met i is n.

Wiskunde Lineair
i=mnxi Pi{i = m..n}x_i

Meer over wiskunde en braille

Toegankelijke wiskunde notatie: de regels

In de wiskunde wordt veel gebruikgemaakt van ruimtelijke concepten. De plaats van een getal of symbool is daarbij van doorslaggevend belang voor de betekenis. Om de lineaire, platte wiskunde notatie van Dedicon te kunnen toepassen, hebben we duidelijke regels opgesteld om geen misverstand te laten bestaan over de betekenis.
Bekijk het overzicht van alle regels en vele voorbeelden.