Regels en voorbeelden: verzamelingen

Verzamelingen en braille

In de wiskunde is ‘een veelheid van elementen, die volgens een bepaalde definitie bij elkaar horen en daardoor een geheel vormen’, oftewel, een verzameling is een collectie van verschillende objecten, elementen genoemd. De verzameling zelf wordt als een wiskundig object beschouwd. Dat wil zeggen dat je met verzamelingen berekeningen kunt maken. Hoe werkt dat voor blinde leerlingen?

Regels voor notatie van verzamelingen

Voor verzamelingen worden accolades gebruikt. De elementen in een verzameling worden gescheiden door een komma en een spatie. De lege verzameling wordt weergegeven met {}. Symbolen uit de verzamelingenleer worden vervangen door afkortingen die de bewerkingen beschrijven. Lees ook het gerelateerde artikel over de symbolen voor verzamelingen.

Voorbeelden

Voorbeeld 1

Distributiviteit

Wiskunde

Lineair

A(BC)=(AB)(AC)

A verenigd (B doorsnede C) = (A verenigd B) doorsnede (A verenigd C)

Voorbeeld 2

Eén van de regels van De Morgan

Wiskunde

Lineair

AcBc=(AB)c

A^c doorsnede B^c = (A verenigd B^c

Voorbeeld 3

Doorsnede

Wiskunde

Lineair

1223=2

{1, 2} doorsnede {2, 3} = {2}

Voorbeeld 4

Vereniging

Wiskunde

Lineair

1223=123

{1, 2} verenigd {2, 3} = {1, 2, 3}

Voorbeeld 5

Lege verzameling

Wiskunde

Lineair

1234=

{1, 2, 3} doorsnede {4} = {}

Voorbeeld 6

Deelverzameling

Wiskunde

Lineair

2123

{2} deelverz {1, 2, 3}

Voorbeeld 7

Deelverzameling of gelijk aan

Wiskunde

Lineair

2123

{2} deelverzOf= {1, 2, 3}

Voorbeeld 8

Geen deelverzameling

Wiskunde

Lineair

4123

{4} geenDeelverz {1, 2, 3}

Voorbeeld 9

Een element van de gehele getallen

Wiskunde

Lineair

2

2 element Z

Voorbeeld 10

Geen element van de natuurlijke getallen

Wiskunde

Lineair

2

-2 geenElement N

Meer over wiskunde en braille

Toegankelijke wiskunde notatie: de regels

In de wiskunde wordt veel gebruikgemaakt van ruimtelijke concepten. De plaats van een getal of symbool is daarbij van doorslaggevend belang voor de betekenis. Om de lineaire, platte wiskunde notatie van Dedicon te kunnen toepassen, hebben we duidelijke regels opgesteld om geen misverstand te laten bestaan over de betekenis.
Bekijk het overzicht van alle regels en vele voorbeelden.