Symbolen voor de brailleleesregel

De meest voorkomende symbolen vertaald voor braille

In de tabel hieronder vind je een opsomming van veel voorkomende algemene wiskundige symbolen. Deze symbolen komen niet voor op een standaardtoetsenbord. Daarom heeft Dedicon ze vervangen door een korte, duidelijke tekst die via de brailleleesregel wel te lezen is.

In de eerste kolom staan de wiskundige symbolen, in de tweede kolom de tekstvariant die door Dedicon voor braille wordt gehanteerd.

Symbool Tekst
% %
%%
° gr
± +-
+ +
- -
× *
÷ /
< <
> >
<=
>=
=niet
=ong
~S
~P