Toegankelijke wiskunde notatie: de symbolen

Wiskundige symbolen voor de brailleleesregel

Welke wiskundige symbolen komen voor in de wiskunde notatie van Dedicon? De wiskundige symbolen die op een standaardtoetsenbord voorkomen, zoals haken en het procentteken, worden rechtstreeks overgenomen. Deze zijn immers eenvoudig te lezen en te schrijven. Alle andere symbolen, die dus niet op een standaardtoetsenbord voorkomen, worden vervangen door een korte, duidelijke tekst.

Elk aangepast boek van Dedicon dat wiskundige symbolen bevat, heeft achterin een symbolenlijst. Hierin staan alle symbolen vermeld die in dat boek zijn gebruikt met daarbij het tekstalternatief.

Bekijk de wiskundige symbolen per onderwerp: