Toegankelijke wiskundenotatie: de regels

Eenduidige toepassing van wiskunde voor de brailleleesregel

In de wiskunde wordt veel gebruikgemaakt van ruimtelijke concepten, zoals ‘onder en boven de breukstreep’. Of tekst in superscript voor machtsverheffen. De plaats van een getal of symbool is daarbij van doorslaggevend belang voor de betekenis. Om de lineaire, platte wiskunde notatie van Dedicon te kunnen toepassen, hebben we duidelijke regels opgesteld om geen misverstand te laten bestaan over de betekenis.

Een belangrijke basisregel is dat alleen wordt afgeweken van de notatie als dat noodzakelijk is. Als in het boek bijvoorbeeld 4 + 6 = 10 staat, dan zijn geen aanpassingen nodig. Maar 5² (5-in-het-kwadraat) vraagt vanwege het superscript wel om een aanpassing en wordt genoteerd als 5^2. Voor veel bewerkingen zijn eenvoudige regels opgenomen. 

Bekijk het overzicht van alle regels en vele voorbeelden:

Afbeelding
Klantenservice Dedicon

We helpen je graag verder!

Heb je een vraag over aangepaste wiskundeboeken? Onze klantenservice helpt je graag verder! T: 0486 486 486

Publicatiedatum: 27 september 2019 Laatste update: 1 year geleden