Wiskunde voor de brailleleesregel: pijlen

Wiskunde voor de brailleleesregel: pijlen

Pijlen worden dikwijls toegepast in de wiskunde. Maar deze symbolen komen niet voor op een standaard QWERTY-toetsenbord. Daarom heeft Dedicon ze vervangen door alternatieve tekens en tekst die via de brailleleesregel wel te lezen is.

Zie onderstaande tabel. In de linkerkolom vind je de symbolen van pijlen. In de rechterkolom de tekstequivalenten voor braille.

Symbool Tekst
<--
-->
vanOnder-->
vanBoven<--
=>
<=>