Zelf toegankelijk maken: tekst

Toegankelijke alternatieven voor educatieve teksten

Lesmateriaal wordt vaak aangeboden in de vorm van geschreven taal. Voor een aantal leerlingen vormt dit een flinke drempel die ze onvoldoende in staat stelt te leren. Dat geldt bijvoorbeeld voor leerlingen met dyslexie.

Natuurlijk is tekst niet de enige manier waarop je informatie kunt presenteren. Kies voor een vorm die inspeelt op de voorkeuren en behoeften van leerlingen. Deze kunnen overigens per vak en zelfs per moment van de dag sterk verschillen.

Wat kun je doen?

Bepaal per onderwerp wat een goede manier is om de informatie over te brengen aan je leerlingen. Denk hierbij aan de gewenste opbrengst van de leertaak. Voor het leren van feitjes is een andere vorm geschikt dan wanneer de leerling informatie moet kennen om een mening te vormen over een onderwerp. Ook moeten de alternatieve vormen aansluiten bij de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Bespreek met je collega’s op welke manier jullie bepaalde onderwerpen gaan aanbieden aan de leerlingen. Een paar voorbeelden:

  • Een stroomschema voor het aanbieden van een grammaticaregel
  • Een mind map voor het verduidelijken van een begrip
  • Eén of meer voorbeelden in plaats van een lange beschrijvende tekst
  • Een animatie voor het uitleggen van bijvoorbeeld de kringloop van het water
  • Een toegankelijke video voor het uitleggen van een onderwerp
  • Een toegankelijke educatieve game om bijvoorbeeld taalregels te oefenen.

Hoe controleer je of het werkt?

In de eerste plaats controleer je of het werkt door feedback van collega’s en leerlingen te vragen. En door te kijken naar de toetsresultaten. Voor vakdocenten: vraag eens feedback aan een collega die een ander vak geeft.

 

Deel jouw eigen toegankelijke lesmaterialen

Dedicon is altijd op zoek naar mooie voorbeelden van zelfgemaakt en toegankelijk lesmateriaal. Ben jij leerkracht en maak jij je eigen lesmateriaal in de vorm van extra opdrachten, leesteksten of toetsen? En maak je deze ook toegankelijk voor leerlingen met een leesbeperking? Stuur jouw voorbeelden sturen naar goedekennis@dedicon.nl. In overleg krijgt jouw voorbeeld een plekje op dit platform.