Zelf toegankelijk maken: typografie

Goed leesbare lettertypes in jouw lesmateriaal

Als onderwijsprofessional ben je dagelijks in de weer met lesmaterialen. En je wilt natuurlijk dat iedere leerling ermee kan werken. Ook slechtziende leerlingen of leerlingen met dyslexie. Maar welk lettertype is het beste voor jouw lesmateriaal? Een sierlijk lettertype is weliswaar aantrekkelijk, maar als leerlingen de tekst in dit lettertype niet goed kunnen lezen, sla je alsnog de plank mis.

Ons advies: schreefloos

Wij raden je aan om te kiezen voor een schreefloze letter (sans serif). Leerlingen met dyslexie merken bij deze lettertypes het onderscheid tussen verschillende letters beter op.  Ook de lettertypes dyslexie (o.a. Dyslexie en het gratis lettertype Open Dyslexic) lezen prettig, omdat er voldoende wit tussen de letters i, een ruime letterspatiëring dus.

vier zinnen in verschillende lettertypes Microsoft Sans Serif, Bookman Old Style, Bahnschrift SemiBold Condensed en Verdana

Wat kun je doen?

Typografie houdt meer in dan de keuze voor een bepaald lettertype. We hebben een overzicht in Word (48kb) en een overzicht in pdf (47kb) met de belangrijkste aandachtspunten. Daarbij kun je denken aan stijl van de letters, witruimten en lettertypes. Maak daarvan gebruik als je aan de slag gaat met je eigen lesmateriaal.

  • Gebruik hoogstens twee verschillende lettertypes binnen een tekst
  • Voor leerlingen met dyslexie geldt in het algemeen de volgende vuistregel
    • Schreefloze letter, 10-12
    • Interlinie: 1.5-2.0
    • Links uitgelijnd

voorbeeld van goede en slcht typografie

Hoe controleer je of het werkt?

Laat de leerling een tekst hardop en stillezen en let daarbij op leessnelheid, hoe vloeiend hij leest en tekenen van vermoeidheid. Kies voor een tekst op beheersingsniveau. We hebben een handig formulier voor je gemaakt waarop je de voorkeuren voor lettertypes kunt bijhouden. We hebben een formulier in Word (48kb) en een formulier in pdf (45kb).

 

Deel jouw eigen toegankelijke lesmaterialen

Dedicon is altijd op zoek naar mooie voorbeelden van zelfgemaakt en toegankelijk lesmateriaal. Ben jij leerkracht en maak jij je eigen lesmateriaal in de vorm van extra opdrachten, leesteksten of toetsen? En maak je deze ook toegankelijk voor leerlingen met een leesbeperking? Stuur jouw voorbeelden sturen naar goedekennis@dedicon.nl. In overleg krijgt jouw voorbeeld een plekje op dit platform.