36 artikelen

Sorteren op:
 • Uitleg
  Image
  twee cirkels overlappen elkaar deels
  Wiskunde voor de brailleleesregel: verzamelingen
  In 1874 introduceerde Georg Cantor het begrip ‘verzameling’. Daarmee kon hij veel wiskundige begrippen nauwkeuriger omschrijven.
 • Uitleg
  Image
  papieren hoofd met uitgeknipt puzzelstukje
  Wiskunde voor de brailleleesregel: symbolen voor logica
  In de volgende tabel staan symbolen die worden gebruikt in de logica. Deze symbolen komen niet voor op een standaardtoetsenbord. Daarom heeft Dedicon ze vervangen door een korte, duidelijke tekst die via de brailleleesregel wel te lezen is.
 • Uitleg
  Image
  wiskundeformule met pijlen
  Wiskunde voor de brailleleesregel: pijlen
  Pijlen worden dikwijls toegepast in de wiskunde. Maar deze symbolen komen niet voor op een standaard QWERTY-toetsenbord. Daarom heeft Dedicon ze vervangen door alternatieve tekens en tekst die via de brailleleesregel wel te lezen is.
 • Uitleg
  Image
  afbeelding van een meetkundige figuur met hoeken en graden
  Meetkundige symbolen voor de brailleleesregel
  Om meetkunde symbolen voor blinde leerlingen leesbaar te maken heeft Dedicon ze vertaald naar duidelijke tekst voor de brailleleesregel.
 • Uitleg
  Image
  diverse algemene wiskundige tekens
  Symbolen voor de brailleleesregel
  Voor blinde leerlingen heeft Dedicon de meest gangbare wiskunde symbolen vervangen door duidelijke tekst die met de brailleleesregel wel leesbaar is.
 • Uitleg
  Image
  Vel papier met sommen (breuken) en een potlood
  Regels en voorbeelden: breuken
  Hoe kunnen breuken goed worden weergegeven in tekst voor de brailleleesregel? Bekijk de regels en voorbeelden.
 • Uitleg
  Image
  Wiskundige formules op papier
  Regels en voorbeelden: verzamelingen
  Hoe kun je als blinde leerling berekeningen maken met verzamelingen? Hoe worden verzamelingen weergegeven in tekst voor de brailleleesregel?
 • Uitleg
  Image
  papieren hoofd met uitgeknipt puzzelstukje
  Regels en voorbeelden: logica
  Hoe kun je als blinde leerling wiskundige logica met de brailleleesregel studeren? Bekijk de regels en voorbeelden.
 • Uitleg
  Image
  tekening met pijlen/vectoren
  Regels en voorbeelden: vectoren
  Vectoren werken met pijlen. Maar wat zijn de regels voor een goede weergave van vectoren in tekst voor de brailleleesregel? Bekijk de regels en voorbeelden.
 • Uitleg
  Image
  jonge vrouw schrijft wiskundige formules op een whiteboard
  Regels en voorbeelden: haken
  Haken worden in verschillende vormen in de wiskunde toegepast. Zo zijn er vierkante haken, ronde haken, accolades. Gesloten en open haken. Om de juiste betekenis te achterhalen, is het wel noodzakelijk te weten hoe deze haken zijn toegepast en welke regels er gelden.
 • Uitleg
  Image
  tekening met ingewikkelde formules door elkaar
  Regels en voorbeelden: limieten
  In de wiskunde worden limieten onder meer gebruikt om het grensgedrag van functies te beschrijven in punten waar zij niet gedefinieerd zijn of waar zij een discontinuïteit vertonen. Het woord limiet is afkomstig van het Latijnse ‘limes’, dat ‘grens’ betekent.
 • Uitleg
  Image
  schoolbord met in krijt een (foutieve) optelsom
  Regels en voorbeelden: optellen en aftrekken
  Hoe kun je als blinde leerling optelsommen en aftreksommen maken met de brailleleesregel? Bekijk de regels en voorbeelden.
 • Uitleg
  Image
  klein krijtbordje met formules
  Regels en voorbeelden: som en product
  Wiskundeles voor blinde leerlingen? Hoe geef je dan sommatie en product weer in tekst voor de brailleleesregel? Bekijk de regels en voorbeelden.
 • Uitleg
  Image
  een rijtje vermenigsvuldigingssommen in verschillende kleuren
  Regels en voorbeelden: vermenigvuldigen
  Blinde leerlingen de tafels leren? Hoe worden vermenigvuldigingsopgaven in tekst voor de brailleleesregel weergegeven? Bekijk de regels en voorbeelden.
 • Uitleg
  Image
  potlood op papier met wiskundige sommen
  Regels en voorbeelden: complexe getallen
  Hoe kunnen complexe getallen goed worden weergegeven in tekst voor de brailleleesregel? Bekijk de regels en voorbeelden.
 • Uitleg
  Image
  schoolbord met logaritmeformule
  Regels en voorbeelden: logaritmen
  Hoe kun je als blinde leerling logaritmen berekenen met de brailleleesregel? Bekijk de regels en voorbeelden.
 • Uitleg
  Image
  wiskundeformule met superscript
  Regels en voorbeelden: onderindex en bovenindex
  Hoe kunnen onder- en bovenindex (subschript en superscript) goed worden weergegeven in tekst voor de brailleleesregel? Bekijk de regels en voorbeelden.