Annemarie: starten met de voorlees-app LEX (tekstpagina)

Handig draaiboek biedt uitkomst

“Het grote voordeel van de voorlees-app LEX op school is dat je grip houdt op de bestelde boeken en dat je maar één keer alle leerlingen hoeft aan te melden. Voor scholen die koudwatervrees hebben om met LEX te starten, hebben we een heel handig draaiboek gemaakt.”

“Vaak krijgen we leerkrachten van basisscholen of het voortgezet onderwijs aan de lijn die niet goed weten hoe ze met LEX op school kunnen starten. LEX gebruiken ze dan maar niet en dat is ontzettend jammer. Scholen en leerlingen kunnen er namelijk veel winst mee behalen; ze houden veel meer grip op hun boekbestellingen en hoeven maar één keer alle leerlingen aan te melden. Dus, om het voor scholen makkelijker te maken hebben we een draaiboek gemaakt. 

In het kort komt het erop neer dat je eerst in kaart brengt wie er allemaal bij de implementatie van LEX betrokken is. Behalve de leerlingen zelf en hun ouders zijn dat: begeleiders, leerkrachten, IT-medewerkers, administratie en mogelijk nog een paar mensen.

Stap 2 is Communicatie. Informeer de betrokken doelgroepen. Over wat LEX is, waarom de school ermee gaat starten en wat dat dan betekent voor de betrokkenen. Denk ook aan afspraken die je daarbij moet maken, zoals het gebruik van smartphones in de klas. En stem de takenverdeling af: wie doet het technisch onderhoud? Wie bestelt de boeken? Wie registreert alle leerlingen die de LEX app gebruiken en wat ze nodig hebben? 

Dit staat allemaal in detail uitgewerkt in een draaiboek dat je kunt downloaden via goedekennis.nl/draaiboek. In het draaiboek staan ook allerlei linkjes met kant-en-klare video’s, presentaties en invulformulieren. Heel handig! Koudwatervrees om met LEX te starten is dus niet nodig!”