goedekennis.nl >> Cito en LVS toetsen

Cito en LVS toetsen

Samen met vertegenwoordigers uit het Cluster 1 onderwijs heeft Cito aangepaste toetsen ontwikkeld, waardoor slechtziende en brailleleerlingen adequaat en gepast getoetst kunnen worden. Mede door de inwerkingtreding van de wet op ‘passend onderwijs’ en ‘de kwaliteitswetgeving’ worden scholen verplicht de ontwikkeling van leerlingen te volgen met een passend leerling volgsysteem (LVS).

De bestelprocedure geldt vanaf mei 2013 ten behoeve van snelle en adequate levering van de LVS toetsen voor slechtziende en braille leerlingen. Voor het bestellen van deze toetsen neemt u contact op met de Klantenservice van Cito via telefoonnummer 026 - 3521111 of klantenservice@cito.nl. Meer informatie is te vinden op de website van Cito.

24 november 2016Tags: examen, passend onderwijs,