goedekennis.nl >> Dossiers >> Didactische aanpassingen >> Voorbeeld spelling: omcirkelen

Voorbeeld spelling: omcirkelen

Voorbeeld 1

Letters onder een vlek.

opdracht met klinkers van woorden onder een vlek

Didactische aanpassing

Opdracht 9
Je krijgt vijf keer twee woorden met een %-teken.
Onder de % staat twee keer dezelfde letter.
Kruis die letter(s) aan.
1.
afsch%d
allerl%
[ ] ei
[ ] ij
2.
kabelj%w
n%welijks
[ ] ou
[ ] au
3. 
%ormaat
%ornuis
[ ] f
[ ] v
etc.

De opdracht blijft ongeveer gelijk aan het origineel. In plaats van omcirkelen moet de leerling de goede letters aankruisen. De uitleg van de opdracht is iets uitgebreider en de rijtjes zijn genummerd. Er is gekozen voor het %-teken omdat dit teken uit alle zes de puntjes van 6-punts braille bestaat.

Voorbeeld 2

Omcirkel de goede vorm.

opdracht met: omcirkel de juiste werkwoordsvorm

Didactische aanpassing

Opdracht 6.
Je krijgt tien zinnen. Onder elke zin staan twee werkwoordsvormen. Welk woord past in de zin? Kruis aan.
1. Hij heeft een avontuur …
[ ] beleeft
[ ] beleefd
2. Zij … hem meteen.
[ ] herkent
[ ] herkend
3. Papa … dat ik mee mag.
[ ] belooft
[ ] beloofd
etc.

[Bron afbeelding: Spelling in Beeld, herziene versie, werkboek 7a, Zwijsen]

25 juli 2016Tags: didactiek, spelling,