goedekennis.nl >> Dossiers >> Didactische aanpassingen >> Voorbeeld spelling: samenstellingen

Voorbeeld spelling: samenstellingen

Voorbeeld 1

Twee afzonderlijke delen bij elkaar zoeken.

zoek de juiste delen van samenstellingen bij elkaar

Didactische aanpassing

Opdracht 6.
Maak acht samenstellingen. Het eerste woord staat er al. Schrijf het tweede deel van de samenstelling erachter. Gebruik elk woord maar één keer.
Kies uit: storm, tennis, breuk, scherf, spriet, beeld, trap, teken
glas[ ]
gras[ ]
tafel[ ]
schip[ ]
brand[ ]
lees[ ]
stand[ ]
herfst[ ]

De ziende leerling kan eenvoudig zoeken in beide vakken. Als de woorden voor de blinde leerling in twee rijen worden gegeven, moet hij erg veel onthouden of erg veel door de tekst scrollen om de juiste samenstellingen te vinden. Een belangrijk aspect van deze opdracht is dat de laatste letter van het eerste woord en de eerste letter van het tweede woord soms (bijna) gelijk zijn, waardoor je een van deze letters niet of niet goed hoort. Dat aspect krijgt door deze aanpassing iets minder aandacht. Dat wordt gecompenseerd in een andere opdracht, zoals hieronder. Het knippen en plakken van de woorddelen heeft bij deze opdracht niet de voorkeur omdat de spelling van een samenstelling met gelijke medeklinkers dan nog minder aandacht krijgt.

Voorbeeld 2

'Kleur begin- en eindletter'-samenstellingen

opdracht met samengestelde woorden

Didactische aanpassing

Opdracht 4.
Je krijgt zeventien samenstellingen. Wat is de laatste letter van het eerste woorddeel? En wat is de eerste letter van het tweede woorddeel? Schrijf die twee letters achter de samenstelling.
jaszak - [sz]
basisschool - [ ]
hoofdpijn - [ ]
merkkleding - [ ]
huissleutel - [ ]

[Bron afbeeldingen: Spelling in Beeld, herziene versie, werkboek 7a, Zwijsen]

25 juli 2016Tags: didactiek, spelling,