goedekennis.nl >> Dossiers >> Didactische aanpassingen >> Voorbeeld taal: rebus

Voorbeeld taal: rebus

Voorbeeld

Een rebus oplossen.

los de rebus op

Didactische aanpassing

Je krijgt drie rebussen. Maak van elke rebus een woord. Bedenk met het woord een zin. Schrijf die zin op.
1. (deuren) d = k, r = k, (gewei) w = r
[ ]
2. (beer) –e, (ei) +k
[ ]
3. (ring) i = o, g = d, (bomen) b = k
[ ]

De plaatjes van de rebus worden tussen haakjes gegeven, de andere instructies blijven gelijk.

[Bron afbeelding: Taalverhaal.nu, Taal, Werkschrift 7a, Thieme Meulenhoff]

25 juli 2016Tags: didactiek, taal,