Lisanne Aardoom

Expert in reliëf en muziek

Reliëftekeningen en muziek. Dat zijn de twee onderwerpen waar Lisanne het meest mee bezig is bij Dedicon. Daarnaast is ze ook veel betrokken bij andere projecten, zoals spraak en beeldbeschrijvingen. Veelzijdig dus!

Samen met collega Dorine in ’t Veld zorgt Lisanne ervoor dat mensen met behulp van voelbare tekeningen zich een goed mentaal plaatje kunnen maken van actuele, culturele of andere belangrijke onderwerpen. Zoals de Mens van Vitruvius (Da Vinci), tuinvogels of de Notre Dame (te bestellen via passendlezen.nl). Het liefst voorzien van uitleg bij de tekeningen, zodat de gebruiker de tekeningen op de juiste manier voelt en interpreteert.

Beeld vertalen

Lisanne vindt het heel interessant om te onderzoeken hoe we beeld kunnen vertalen naar iets dat ook met andere zintuigen dan het oog te bevatten is. Niet zozeer om het beeldende om te zetten in het tastbare, maar juist om deze twee met elkaar te verbinden. Ze verkent hierbij hoe de tactiele eigenschappen van een vertaling in relatie staan tot het visuele. Daarnaast vindt ze het van belang om de diversiteit onder de gebruikers als uitgangspunt te nemen tijdens het ontwerpen van een product. 

Muziek voor iedereen

Ditzelfde geldt voor muziek. Iedereen zou toegang moeten hebben tot bladmuziek – in wat voor vorm dan ook! Bij Dedicon maken we daarom bladmuziek in gesproken of vergrote vorm. Maar ook in braille. En dat laatste is toch wel een vak apart! Er zijn maar een beperkt aantal experts op de wereld die braille bladmuziek kunnen schrijven. Voor muziek in braille is namelijk een aparte code ontwikkeld, die anders is dan regulier braille. En door de muzikant op een andere manier moet worden gelezen.

Ervaringen gebruikers

De gebruiker staat altijd centraal in haar werk. Lisanne vindt het erg belangrijk (en inspirerend!) om hun ervaringen, behoeftes en wensen mee te nemen in de ontwikkeling van producten. Daarom voert ze veel gebruikersonderzoeken uit middels focusgroepen, interviews, observaties, tests en andere vormen. Ze is ook betrokken bij Club Orange, een jongerenpanel dat bestaat uit blinde- en slechtziende ervaringsdeskundigen. Zij adviseren Dedicon over producten en diensten. Met een creatieve blik verbetert ze haar producten en komt zo tot innovatieve oplossingen. 

Stel je vraag aan Lisanne Aardoom