goedekennis.nl >> Schoolboeken >> Didactische aanpassingen

Didactische aanpassingen

Tekstalternatief video

Duur video:1:14 minuten

De ondertiteling kun je aan- en uitzetten in de YouTube-player bij Closed Captions (CC). 

[Beeldbeschrijving]

Leonoor zit voor een grijze wand en vertelt, terwijl ze naast de camera kijkt, over haar werk. Zij maakt didactische aanpassingen in schoolboeken voor het basisonderwijs. Aan het eind van de video verschijnt op een wit vlak in zwarte letters: Dedicon maakt het mogelijk.

Brailleboeken en Edu-tekstbestanden (om te lezen op de computer met behulp van een schermuitleesprogramma en brailleleesregel) past Dedicon didactisch aan voor het basisonderwijs. Dat wil zeggen dat uitleg en oefeningen geschikt worden gemaakt voor blinde en zeer slechtziende leerlingen die niet (goed) met de afbeeldingen uit de originele boeken kunnen werken. Bij vakken zoals taal, rekenen en aardrijkskunde zijn didactische aanpassingen een waardevolle toevoeging.

Voorbeelden van didactische aanpassingen

De aanpassingen brengen structuur aan, zorgen voor overzicht, bieden passende opdrachtvormen en toegankelijke afbeeldingen. Dat gebeurt bijvoorbeeld op de volgende manieren:

  • opdrachtvormen die blinde leerlingen niet kunnen maken, zijn anders geformuleerd of vervangen;
  • afbeeldingen zijn omschreven;
  • er is zo nodig een reliëftekening gemaakt;
  • er is aangegeven hoeveel vragen er volgen.

Aansluiten bij mogelijkheden blinde leerling

We brengen deze didactische aanpassingen aan in de boeken zodat de leerling:

  • zelfstandig kan werken;
  • zoveel mogelijk dezelfde lesstof verwerkt als zijn ziende medeleerlingen;
  • zoveel mogelijk kan meedoen met de groep;
  • niet veel meer lees- of schrijfwerk krijgt dan de rest van de groep.

Alleen voor basisonderwijs

Op dit moment passen we alleen boeken voor leerlingen in het basisonderwijs didactisch aan. We bekijken of het mogelijk – en nodig – is om dat ook te doen voor leerlingen in het voortgezet en hoger onderwijs.

Alsnog aanpassen mogelijk

Het didactisch aanpassen van boeken gebeurt sinds augustus 2014. Boeken die voor die tijd zijn geproduceerd door Dedicon bevatten dus nog geen didactische aanpassingen. In de webwinkel van Dedicon Educatief staat het aangegeven als er didactische aanpassingen zijn gedaan in een boek (kenmerk ‘bewerkte leesvormen’). Zit een boek dat je wil bestellen wel in onze collectie, maar bevat het nog geen didactische aanpassingen? Dan kun je een nieuw productieverzoek voor dit boek doen, als je wilt dat de didactische aanpassingen alsnog worden aangebracht. Neem hiervoor contact op met de klantenservice van Dedicon.

Dossier met voorbeelden

Wil je meer weten over hoe deze didactische aanpassingen eruit zien? Zodat je beter begrijpt waarin de brailleboeken en Edu-tekstbestanden verschillen van het originele boek? En om zelf inspiratie op te doen voor het toegankelijk maken van je eigen lesmateriaal? Lees meer in het dossier Voorbeelden didactische aanpassingen.

23 mei 2016Tags: didactiek,