Keuzevragen

Voordat je een combinatie van leesvorm, programma en apparaat kiest, raden we je aan onderstaande vragen te beantwoorden. Deze zijn namelijk van belang om de middelen en omgeving voor de gebruiker in kaart te brengen en vervolgens op elkaar af te stemmen. De behoeften, (on)mogelijkheden en wensen van de gebruiker zijn daarbij steeds uitgangspunt. Met een goede afstemming vergroot je de kans voor een leerling of kind een passend hulpmiddel te vinden. Een hulpmiddel is immers geen doel, maar een middel dat helpt.

De gebruiker

 • Aan welke vorm van ondersteuning heeft de individuele leerling behoefte?
 • Wat past bij de leerling en zijn school- en thuissituatie?
 • Hoe ervaart en evalueert de leerling het gemak, genot en gewin?

De taken

 • Waarvoor moet en wil de leerling het product (vooral) gebruiken?
 • Welke taken moet de leerling kunnen uitvoeren?
 • Waar moeten deze uitgevoerd kunnen worden: op school, thuis en/of onderweg?

De omgeving

 • Welke praktische vorm van ondersteuning is er bij problemen en vragen (op school én thuis)?
 • Welke technische voorwaarden voor gebruik (bijvoorbeeld internet) zijn aanwezig? 
 • Welke organisatorische afspraken zijn gemaakt tussen leerling, ouders en school?

De technologie

 • Welke leesvormen met apparaten en software werken technisch goed samen?
 • Welke combinaties zijn mogelijk? Gebruik onze interactieve product-keuzehulp.  
   
15 juni 2016Tags: kiezen, producten,