goedekennis.nl >> Tips >> Dyslexieverklaring voor aangepaste schoolboeken

Dyslexieverklaring voor aangepaste schoolboeken

Voor leerlingen met dyslexie kunnen de aangepaste schoolboeken van Dedicon (in gesproken of digitale vorm) een belangrijke ondersteuning bieden bij het lezen. Om de aangepaste boeken te kunnen bestellen voor jezelf, je leerling of je zoon of dochter, is een officiële dyslexieverklaring nodig.

Officiële dyslexieverklaring - eerst onderzoek

Het onderzoek dat nodig is voor een dyslexieverklaring wordt uitgevoerd door gekwalificeerde professionals. Het gaat om psychologen en orthopedagogen die beschikken over een beroepsregistratie op postmasterniveau (Gezondheidszorgpsycholoog BIG, Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP/SKJ of Orthopedagoog-Generalist NVO/SKJ), met specifieke deskundigheid op het gebied van leerstoornissen en daarmee samenhangende onderwijsbelemmeringen. Alleen zij hebben de bevoegdheid die verklaring af te geven. Op de website van NVO (Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen) kun je bevoegde deskundigen in jouw regio vinden.

Aangepaste boeken Dedicon

Bestellen van passende schoolboeken kan alleen op naam van een leerling met een aantoonbare leesbeperking. Bij het aanmelden van die leerling in je bestelaccount moet je de (kopie) dyslexieverklaring uploaden en toesturen. Dedicon checkt of alles klopt en als dat zo is, kun je gebruik maken van de educatieve producten. Leerlingen met dyslexie kunnen gebruik maken van: dyslexiesoftwarebestanden, gesproken boeken (DAISY), foto-PDF en Edu-tekstbestanden. Bestellen doe je op educatief.dedicon.nl.

Meer weten?

Wil je meer weten over de rechten op extra ondersteuning die een leerling met een dyslexieverklaring heeft? Lees het op de website van het ministerie van OCW. Op zoek naar informatie over regelingen, voorzieningen en vergoedingen? Lees het op de website van Steunpunt Dyslexie

21 juli 2016Tags: bestellen, dyslexie