Centrale Eindtoets (Cito)

Ook voor groep-8-leerlingen met een leesbeperking

In het voorjaar van ieder schooljaar maken leerlingen van groep 8 de verplichte eindtoets. Voor basisscholen is de Centrale Eindtoets (voorheen Cito-toets) veruit de meest gekozen eindtoets. Ook leerlingen met een leesbeperking in groep 8 moeten een eindtoets maken. Voor deze leerlingen past Dedicon toetsen en examens aan. Ook de Centrale Eindtoets.

Met Centrale Eindtoets van Cito kan een beeld worden verkregen van het niveau van dit kind. Dat niveau is belangrijk om te bepalen welk type vervolgonderwijs het best passend is. 

Aangepaste eindtoetsen

Cito maakt al sinds 1968 de Eindtoets Basisonderwijs voor basisscholen. En al vanaf het eerste moment dat blinde leerlingen zich opgaven, werden ook braille-versies van de eindtoets gemaakt. Later, vanaf 1999, kwamen ook de eindtoetsen in audio erbij. En inmiddels behoren ook vergrotingen en edu-tekstbestanden tot het scala van aangepaste eindtoetsen. Voor blinde leerlingen die de eindtoets moeten doen worden een handjevol brailleversies van de eindtoets gemaakt. De groep leerlingen met dyslexie is veruit het grootst; het overgrote deel van toetsen die Dedicon toegankelijk maakt zijn dan ook eindtoetsen in audio.

Digitale adaptieve eindtoets

Sinds 2018 bestaat ook een nieuwe variant van de Centrale Eindtoets van Cito: de centrale adaptieve eindtoets. Deze digitale toets houdt rekening met de antwoorden die de leerling heeft gegeven en past daarop het niveau automatisch aan. Op basis van de resultaten kan, naast het schooladvies, een betere afweging worden gemaakt naar welk vervolgonderwijs een kind het beste kan gaan. De adaptieve digitale variant is ook bruikbaar voor de grote groep kinderen met dyslexie. In de digitale adaptieve eindtoetsen zit spraak al vervat; voor leerlingen met dyslexie kan de verklanking worden aangezet. De school bepaalt bij welke kinderen dat gebeurt en is daarvoor verantwoordelijk.

Dyslexiehulpmiddelen bij Cito toetsen

Mogen dyslexiehulpmiddelen worden ingezet bij Cito-toetsen? Wettelijk wordt van scholen verwacht dat zij toetsen die gebruikt worden op de juiste wijze afnemen en zich houden aan de instructie in de toetshandleiding. Dit wil niet zeggen dat het helemaal niet toegestaan is om gebruik te maken van hulpmiddelen, maar die afweging moet wel zorgvuldig worden gemaakt.
Of dyslexiehulpmiddelen worden ingezet is afhankelijk van het doel van de toets. Zo is het bij de Cito Spelling niet de bedoeling dat de spellingscontrole aan staat; de toets kan dan niets meer kan zeggen over het daadwerkelijke spellingniveau van de leerling. 

De aanpassingsmogelijkheden die scholen hebben bij de verschillende Cito-toetsen worden door Cito toegelicht in dit document. Voor de Cito-toets begrijpend lezen is er daarnaast nog een speciaal advies geschreven voor scholen. 

Andere eindtoetsen

Behalve de Centrale Eindtoets kunnen basisscholen ook een eindtoets inzetten die niet afkomstig is van het Cito. Bijvoorbeeld de IEP-toets, AMN-eindtoets of DIA-eindtoets. Deze toetsen worden niet elk jaar standaard aangepast door Dedicon. Is dat wel wenselijk, dan is het advies om zelf contact op te nemen met de toetsaanbieder over de mogelijkheden. 

De Cito-toets is dus niet langer een synoniem voor Eindtoets, maar één van de Eindtoetsen in het primair onderwijs. De Cito-toets is echter wel de bekendste en de oudste toets, daterend uit 1966.
 

Afbeelding
klantenservice Dedicon

We helpen je graag verder!

Heb je een vraag over aangepaste leesvormen? Onze klantenservice helpt je graag verder! T: 0486 486 486