Over Dedicon

Passend onderwijs écht mogelijk maken

Onderwijs moet voor iedereen toegankelijk zijn, of je nou (goed) kunt zien of niet. Daarom maken we bij Dedicon tekst en beeld toegankelijk voor mensen met een leesbeperking. Zo kan iedere scholier, leerling of student met een visuele beperking of dyslexie ook meedoen op school. En dezelfde lesinhoud leren als zijn of haar klasgenoten. Een leesbeperking hoeft absoluut geen leerbeperking te zijn.

Leesvormen

Dedicon is expert in het maken van aangepaste schoolboeken en lesmaterialen. Om deze taak uit te voeren ontvangt Stichting Dedicon jaarlijks subsidie van het ministerie van OCW. Dedicon produceert aantrekkelijke leesvormen waarbij tekst en beeld leesbaar, zichtbaar, hoorbaar of voelbaar worden. Leesvormen zoals braille, gesproken teksten, dyslexiebestanden, edu-tekstbestanden, epub, vergrotingen, voelbare tekeningen en hybride leesvormen (lezen en luisteren tegelijk).

Didactische aanpassingen

Niet alleen tekst zetten we om. Ook de vele afbeeldingen, illustraties, tabellen en grafieken in school- en studieboeken. Onze specialisten zijn dan ook enorm gedreven om schoolboeken didactisch aan te passen. Schoolopdrachten worden aangepast, afbeeldingen worden netjes omschreven en zo nodig maken we er ook voelbare tekeningen bij. De essentie van de lesstof en de moeilijkheidsgraad blijven natuurlijk overeind. De leerstof wordt er wel een stuk begrijpelijker van.

Goede kennis

Behalve dat onze specialisten met ziel en zaligheid werken aan passende leesvormen voor het onderwijs, delen zij ook graag hun kennis over onze producten met leerlingen, studenten, ouders en onderwijsprofessionals. Bijvoorbeeld via de artikelen, webinars en tips die je vindt op dit kennisplatform. 

Wil je meer weten over de missie en expertise van Dedicon? Ga dan naar dedicon.nl!