Doorstroomtoets voor schoolverlaters

Ook voor groep-8-leerlingen met een leesbeperking

Ieder schooljaar maken leerlingen van groep 8 de verplichte doorstroomtoets (voorheen eindtoets). Het vormt de basis voor het schooladvies: wat is het best passende vervolgonderwijs voor iedere leerling? Daarnaast geeft het een beeld waar de leerlingen staan op het gebied van lezen, taalverzorging en rekenen. Ook leerlingen met een leesbeperking in groep 8 moeten een doorstroomtoets maken. Voor deze leerlingen past Dedicon de toetsen aan.

Voor basisscholen is de doorstroomtoets van Cito veruit de meest gekozen doorstroomtoets. Cito maakt al sinds 1968 dit soort toetsen voor basisscholen. En al vanaf het eerste moment dat blinde leerlingen zich opgaven, werden er ook braille-versies van gemaakt. Later, vanaf 1999, kwamen er ook gesproken versies. Inmiddels behoren ook vergrotingen, edu-tekstbestanden en voelbare tekeningen tot het scala van aangepaste toetsen voor schoolverlaters. Voor blinde leerlingen die de doorstroomtoets moeten doen, worden een handjevol brailleversies van de toets gemaakt. De groep leerlingen met dyslexie is veruit het grootst; het overgrote deel van doorstroomtoetsen die Dedicon toegankelijk maakt zijn dan ook toetsen in audio: gesproken versies en versies met spraaksynthese.

Dyslexiehulpmiddelen bij Cito toetsen

Mogen dyslexiehulpmiddelen worden ingezet bij Cito-toetsen? Wettelijk wordt van scholen verwacht dat zij toetsen die gebruikt worden op de juiste wijze afnemen en zich houden aan de instructie in de toetshandleiding. Dit wil niet zeggen dat het helemaal niet toegestaan is om gebruik te maken van hulpmiddelen, maar die afweging moet wel zorgvuldig worden gemaakt.

Of dyslexiehulpmiddelen worden ingezet is afhankelijk van het doel van de toets. Zo is het bij de Cito Spelling niet de bedoeling dat de spellingscontrole aan staat; de toets kan dan niets meer kan zeggen over het daadwerkelijke spellingniveau van de leerling. Welke mogelijkheden de scholen hebben bij de verschillende Cito-toetsen wordt op deze pagina van Cito toegelicht. 

Andere doorstroomtoetsen

Behalve de Leerling in beeld-doorstroomtoets van Cito en de DOE overheidsdoorstroomtoets (eveneens gemaakt door Cito) kunnen basisscholen ook een doorstroomtoets van een andere aanbieder inzetten. Bijvoorbeeld de IEP-doorstroomtoets van Bureau ECI, AMN-doorstroomeindtoets, DOE Overheidsdoorstroomtoets of de DIA-toets van Diataal. Van deze toetsen past Dedicon ook de IEP-doorstroomtoets aan. De overige toetsen past Dedicon niet elk jaar standaard aan. Is dat wel wenselijk, dan is het advies om zelf contact op te nemen met de toetsaanbieder over de mogelijkheden. 

Afbeelding
klantenservice Dedicon

We helpen je graag verder!

Heb je een vraag over aangepaste leesvormen? Onze klantenservice helpt je graag verder! T: 0486 486 486